Törvény

  • 2019. évi XL. törvény a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosításáról, valamint a Nemzeti Földügyi Központ létrehozásával összefüggő egyes…

  • 2018. évi CXXXVII. törvény egyes törvényeknek az agrárgazdaság versenyképességével összefüggő módosításáról.

  • 2018. évi CXXXVI. törvény egyes törvényeknek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmával összefüggő módosításáról.

  • A 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről.

  • Az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról.

  • Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról.

  • A 2018. évi LXVII. törvény egyes iparjogvédelmi törvények módosításáról.

  • A 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról.

  • A 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról.

  • A 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei