Jogszabályok

Változtak a zöldségnövény-termeléshez kötött támogatásokra vonatkozó szabályok. Így a cukorrépa átvételélről szóló igazolás benyújtására is van pótlólagos lehetőség.

  • A 2018. évi egységes kérelem benyújtásakor az elektronikus felületen már nem kell csatolni a járási főállatorvos, vagy a hatósági állatorvos által aláírt igazolást a hármas-mentességről. Továbbá a szaporítási adatok esetleges hiánya nem eredményez azonnali elutasítást.

  • 2018. március 30-án hatályba lépett a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 71/2015. (XI. 3.) FM rendelet (MePAR) módosítása.

  • Módosult az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet.

A 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról.

Az Európai Bizottság (EU) 2018/555 végrehajtási rendelete (2018. április 9.) a növényi és állati eredetű élelmiszerekben, illetve azok felületén található növényvédőszer-maradékok határértékeinek való megfelelés biztosítására, valamint a fogyasztók ilyen növényvédőszer-maradékokból eredő expozíciójának értékelésére irányuló, a 2019., 2020. és 2021. évre vonatkozó többéves összehangolt uniós ellenőrzési programról.

A kormány 1102/2018. (III. 19.) határozata az országos jégkármérséklő rendszer meteorológiai kiszolgálásához szükséges időjárási radar létesítéséről.

  • A 1053/2018. (II. 20.) Korm. határozat a Földművelésügyi Minisztérium által fenntartott Soós István Borászati és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolával összefüggésben gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásokra a „Hatékonyság növelése” című, valamint a „Korszerűsítés, hatékonyság és minőség növelése” című támogatási kérelem benyújtásához történő hozzájárulásról.

  • A 1049/2018. (II. 20.) Korm. határozat az egyes génmegőrző intézmények fejlesztésének és kiemelt programjainak támogatásáról.

Az Európai Bizottság (EU) 2018/523 végrehajtási rendelete (2018. március 28.) a 37/2010/EU rendeletnek a fluazuron anyag maximális maradékanyag-határérték szerinti osztályozása tekintetében történő módosításáról.

  • Az Európai Bizottság 2018/481 végrehajtási rendelete (2018. március 21.) az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról.

  • Az Európai Bizottság (EU) 2018/456 végrehajtási rendelete (2018. március19.) az új élelmszerré történő minősítésre irányuló, az új élelmiszerekről szóló (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti konzultációs folyamat eljárási lépéseiről.

  • A Európai Bizottság (EU) 2018/353 végrehajtási rendelete (2018. március 9.) a 70/524/EGK és a 82/471/EGK tanácsi irányelv értelmében engedélyezett egyes takarmány-adalékanyagok forgalomból történő kivonásáról, valamint az ezen takarmány-adalékanyagokat engedélyező elavult rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1145 végrehajtási rendelet helyesbítéséről.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok