Mezőgazdasági termelés

  • A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közreműködésével indul el az öntözésfejlesztési stratégia kidolgozása. Egy korábbi kamarai felmérés szerint jelentős az öntözési igény.

  • Az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról szóló 51/2017. (X. 13.) FM rendelet tartalmazza a területalapú támogatás, a termeléshez kötött területalapú támogatások, a zöldítéshez kapcsolódó támogatás, a termeléshez kötött állatalapú…

  • A Magyar Államkincstár felszólító végzés kiküldésével hívja fel az érintettek figyelmét, ha a benyújtott egységes kérelmükkel kapcsolatban adategyeztetésre van szükség. Ennek oka lehet fizikai blokkon belüli túligénylés, táblaátfedés, területi ráfedés.…

  • Újgenerációs fertőtlenítő technológia alkalmazható a higiéniás kihívásokkal szemben a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és az állattenyésztés területén.

  • Megkezdi a Kincstár a 2017. évi területalapú támogatásokhoz, kifizetésekhez kapcsolódó adategyeztetést. Ezzel kapcsolatban a MÁK az érintett gazdálkodóknak a nyilvántartott e-mail címükre tájékoztatást küld

  • Módosult a VP3-4.2.1-15 pályázati felhívás, amely a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban címmel jelent meg.

  • A kárenyhítő juttatás iránti kérelmekről előreláthatóan –  az előző évekhez hasonlóan – 2018. március végéig döntenek a területileg illetékes megyei kormányhivatalok, és határozatban értesítik a gazdálkodókat az elemi kárral érintett…

  • Az agráriumban tevékenykedő több szervezet fogott össze a gazdák segítése érdekében. Ennek is köszönhetően minden eddiginél több támogatási előlegre számíthatnak az érintettek.

  • Az anyatehéntartás-támogatások esetében előírás az állatok birtokon tartási kötelezettsége, valamint a kieséspótlás és a bejelentési kötelezettség is. A birtokon tartási kötelezettség időszaka hamarosan véget ér. Ehhez kapcsolódva rövidesen kezdődnek a…

  • Amennyiben a Magyar Államkincstár már fizetett valamely gazdálkodónak, a kapott összeget jogcímét egy kód alapján könnyen be lehet azonosítani. Újabb kódok kerültek fel a listára.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok