Fiatal gazdálkodó

Módosult „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című felhívás és dokumentációja.

 

VP2-6.1.1-16 kódszámú pályázatban módosulások az alábbi pontokat érintik: szakmai mellékleteket tartalmazó fejezet: kiegészült egy 14. számú melléklettel „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” címmel.

A felhívás 3.4.1.1 B) 9. pontja előírja, hogy a Kedvezményezett köteles a támogatási kérelem benyújtásától kezdődően a minimális jogosultsági feltételként előírt, legalább 6 000 STÉ üzemméretet fenntartani a működtetési időszak végéig, továbbá a támogatást igénylő az üzleti terv II/2. pontjában vállalást tehetett arra vonatkozóan, hogy a működtetési időszak 4. év végére a támogatási kérelem benyújtásakor igazolt STÉ értéket megnöveli.

A 14. számú mellékletet az üzemméret igazolására (a felhívás 4.1. pontjában megjelölteken túl) lehet felhasználni, amellyel olyan területre vonatkozó STÉ érték is igazolható, amely a TERA kérelemben nem szerepel.

A felhívásban a korábban támogatói okirat „kézbesítése” meghatározást a továbbiakban felváltja a támogatói okirat „hatályba lépését” megfogalmazás. A fenti módosításokkal összhangban módosult a 9. számú melléklet (jogkövetkezmények), 13. számú melléklet (szakmai beszámoló), valamint a támogatói okirat is.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei