Erdőgazdálkodás

A magán-erdőgazdálkodás szerveződéseinek és szakirányításának új jogszabályi kereteiről szóló online fórumsorozat 2020. október 1-én az erdők használatba adásának új lehetőségeiről szóló tájékoztatással folytatódott.


A korábbi fórumon már elhangzott az az alapvetés, hogy az erdő hasznosításának, hasznai szedésének joga elsődlegesen annak tulajdonosát illeti, így azzal kapcsolatban a meghatározó döntéseket is ő hozza. Ilyen döntés lehet az is, hogy az erdő használatának jogát átadja egy az ingatlanban tulajdonnal nem rendelkező személy részére. A fórum keretében ennek lehetőségeiről tájékozódhattak a résztvevők.

Az erdők használatba adása esetén egy másik alapvetést is le kell szögezni. Ebben az esetben a tulajdonos mellett – annak szerződő partnereként, a maga önálló gazdasági szempontjaival – megjelenik a használati jogon erdőgazdálkodó személye is. A használatba adásra a két fél érdekeinek összehangolása mellet kerülhet sor.

Az erdők, pontosabban a földforgalmi szabályozás szerinti erdőnek minősülő földek használatba adására jelenleg három jogcímen van lehetőség:
-    a nagyrészt már ismert haszonbérlet – új nevén erdőgazdálkodási haszonbérlet – keretében,
-    a haszonbérleti konstrukcióhoz sok tekintetben hasonló, de a teljes erdőgazdálkodási terület hosszú távú érdekeit szem előtt tartó gazdálkodásra is lehetőséget adó, úgynevezett erdőgazdálkodási integráció keretei között, valamint
-    egy inkább megbízási alapon működő erdőkezelési konstrukció alkalmazásával.

Egy közeljövőben várható jogszabályi pontosítást követően az erdők használatának átadására ezek mellett szívességi földhasználat keretében is lehetőség lesz.

A 2020. július 1-én hatályba lépő új szabályozásban talán a legjelentősebb változás, hogy a továbbiakban az erdőgazdálkodásban jellemző hosszú termelési ciklushoz igazodva a feleknek az fenti első két jogcím esetén a szerződésben nagyobb figyelmet kell fordítaniuk az erdő faállományának folyamatos vagyonváltozására tekintettel esetenként indokolt elszámolásra.

A tájékoztató fórumokról készült videofelvételek és előadásanyagok a pdf rendezvénynaptárból (128 KB) érhetőek el. A soron következő, 2020. október 8-án 15 órától kezdődő fórumon az erdőbirtokossági társulatokról, illetve azok várható jövőjéről lesz szó, amelyre a rendezvénynaptárban foglaltak szerint lehet regisztrálni.


(NAK/Szalai Károly)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése