Vidékfejlesztés

Több helyen módosult az Egyedi szennyvízkezelés című pályázati felhívás.  


A pályázati felhívás több helyen módosult, melyek közül a legfőbb változások az alábbiak:

-    A kapott támogatás ellenében biztosítéknyújtási kötelezettség áll fenn, a támogatási szerződéstől történő elállás, illetve szabálytalanság esetén. A Kincstár azonban felmentést adhat a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Az Általános Útmutató a Felhívásokhoz (ÁUF) 6. pontja felsorolja azokat az eseteket (a – m pontok) mikor adható felmentés (pl: a) költségvetési szerv, b) egyházi jogi személy, c) helyi önkormányzat esetében, amennyiben a támogatás teljes egészében önként vállalt).

-    Korábban az ÁUF „Kizáró okok listája” című részben felsoroltakon túl, akkor nem volt megítélhető a támogatás, ha a település vidéki térségeken kívül helyezkedett el. A módosítás szerint kiegészült azzal, hogy „aki jelen felhívás alapján – korábban már benyújtott támogatási kérelme vonatkozásában – támogatói okirattal rendelkezik” az sem részesíthető támogatásban. (Támogatásban nem részesíthetők köre: 4.2. fejezet)

-    A támogatási kérelmet kizárólag a Kincstár www.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A támogatást igénylő jelen felhívás keretében értékelési szakaszonként egy támogatási kérelmet adhat be. (A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: 4.3. fejezet)
A felhívásban és a módosult dokumentumokban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal neve átírásra került, a továbbiakban Magyar Államkincstárként szerepel.

Részletek itt: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyedi-szennyvzkezels-cm-felhvs-s-dokumentcija

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok