Kertészet

Nagyon sok esetben hiányosan adták be a gazdák vízjogi engedély-kérelmüket a katasztrófavédelem megyei szerveihez. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kéri, hogy mindenki tartsa be az eljárási követelményeket, illetve a beadás előtt ellenőrizze le, hogy minden szükséges dokumentumot csatolt-e a kérelemhez.


Az idei év elején, februárban jelent meg a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében a „Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására, öntözés kialakításának lehetőségével” pályázati felhívás (kódszám: VP-2-4.1.3.2-16). A támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős elvi vízjogi engedély megléte. Először elvi vízjogi, majd vízjogi létesítési engedélyt, azt követően vízjogi üzemeltetési engedélyt kell kérni a területileg illetékes vízügyi hatáskörrel rendelkező megyei katasztrófavédelmi igazgatóságtól.


A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (OKF) arról tájékoztatta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát (NAK), hogy nagyon sok, ebbe a pályázatba tartozó kérelem vízjogi engedéllyel kapcsolatos dokumentuma pontatlanul, hiányosan és későn érkezett a megyei szerveihez, ezért csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 156 esetben a szükséges hozzájárulásokat nem is tudták kiadni április 30-ig.
A kamara ezért – összhangban az OKF-fel – azt kéri azoktól a gazdálkodóktól, akik a jövőben a fent nevezett pályázaton vagy a leendő, hasonló jellegű pályázaton kívánnak indulni, hogy egyfelől kövessék figyelemmel és tartsák be a NAK honlapján is közölt, a mezőgazdasági célú öntözéshez kapcsolódó vízjogi engedélyezési eljárásokról szóló tájékoztatóban foglaltakat.
Másfelől pedig megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok által tapasztaltak szerint:
·    a kérelmeiken tüntessék fel, hogy az a VP-hez kapcsolódik (ezeket gyakran nem jelezték, ezért nem voltak beazonosíthatóak),
·    az engedélyezéshez szükséges dokumentációt a jogszabályok által előírt tartalommal nyújtsák be (nagyon sok esetben hiányosan továbbították),
·    az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást a kérelem mellékletéhez csatolják (a díjat rendszerint elfelejtik befizetni), valamint
·    a kérelmeket időben, a szakhatósági állásfoglalások bekéréséhez és az érdemi feldolgozáshoz szükséges engedélyezési eljárási határidő figyelembe vételével nyújtsák be (rengeteg dokumentum a pályázati beadási határidőhöz közeli időpontban érkezett a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokhoz, ezért az érdemi feldolgozást nem tudták elvégezni).


Az OKF mindemellett kéri, hogy a pályázók legyenek tekintettel arra is, hogy ha kérelmük védett természeti területet, Natura 2000-es besorolású területet vagy egyedi tájértékű területet érint, akkor a vízjogi engedélyezési eljárásba be kell vonni az adott megyei kormányhivatali környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot is. Viszont ez megelőzi a katasztrófavédelmi eljárást.
A NAK a fentiekre való tekintettel felhívja a gazdálkodók figyelmét, hogy a vízjogi engedélyezési eljárásokban az érdemi hatósági döntést a katasztrófavédelem szervének a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghoznia úgy, hogy az eljárásba bevont szakhatóságok a megkeresést követő 21 napon belül adják meg állásfoglalásukat. Az ügyintézési határidőbe nem számít be többek közt a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok teljesítéséig terjedő idő, a szakhatóság eljárásának időtartama, az eljárás felfüggesztésének időtartama.


Továbbá ezúton tájékoztatja a kamara a gazdálkodókat, hogy a napokban megjelent a mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztését támogató felhívás. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 49,5 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtására 2016. július 6. napjától 2018. július 6. napjáig van lehetőség, melyhez a fenti vízjogi ügyek betartása elengedhetetlen.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok