Környezetgazdálkodás

Nemzetközi konferencián értékelik a németországi Speyerben, hogy miként érvényesülnek a fenntarthatósági szempontok az egyes tagállamok közbeszerzési gyakorlatában. Az eseményen előadást tartott Boros Anita, a vagyonpolitikai államtitkár feladatait is ellátó vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár is.


A videókonferencia keretében tartott pénteki előadásában kiemelte, hogy a közbeszerzésekben a fenntarthatósági szempontok alkalmazását megerősítő új uniós irányelvi rendelkezéseket Magyarország a hazai szabályozásába átültette, így az állami tulajdonban álló társaságok a közbeszerzéseik során fokozott figyelmet fordítanak az innovatív-, szociális- és zöld közbeszerzések szerepének növelésére.

A Német Közigazgatási Kutató Intézet (Deutsches Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung) 2017. június 8-9-én nemzetközi konferenciát szervez „A fenntarthatósági stratégiák helye, szerepe az uniós közbeszerzési jog modernizációjában” címmel. A rendezvény aktualitását az adja, hogy a 2014-ben elfogadott, a közbeszerzés szabályozási környezetét jelentősen átalakító három új uniós közbeszerzési irányelv átültetésének főszabály szerinti határideje óta több mint egy év eltelt, így mára lehetőség nyílt a közbeszerzési rendszer fontos elemét képező fenntarthatósági szempontok átültetésének és alkalmazásának vizsgálatára az egyes tagállamokban. A fenntarthatóság értékelése azért vált fontossá, mert az Európa 2020 stratégiában is kulcsszerepet játszó közbeszerzési eljárásokban a környezetvédelmi, innovatív és szociális megfontolások figyelembevétele az új irányelvekben olyan alapvető értékké nőtte ki magát, amelynek az egész beszerzés alárendelhető, adott esetben akár a közvetlen anyagi előnyök háttérbe szorításával is.

Dr. Boros Anita, aki a Közbeszerzési Hatóság Tanácsának is tagja, hangsúlyozta, hogy a hazai közbeszerzések száma 2016-ban 8650 db volt, összértéke pedig 2007,08 milliárd Ft. Az ún. fenntarthatósági szempontok alkalmazása egyre elterjedtebbé válik, azonban a közbeszerzési gyakorlatban szüksége van még a jogalkalmazóknak az ilyen szempontok hosszú távú előnyeinek a felismerésére. A kormány 2015-ben elfogadott egy, a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos cselekvési tervet is. Ebben egyebek mellett – a gazdaság zöldítésének ösztönzése és állami példamutatás nyújtása érdekében a kormány felhívta az egyes minisztereket, hogy ösztönözzék a zöld közbeszerzéseket, illetve a környezeti követelmények fejlesztését a közbeszerzések területén.

A nemzeti fejlesztési miniszter közvetlen és közvetett tulajdonosi irányítása alá tartozó gazdasági társaságok egyre nagyobb számban alkalmazzák a fenntarthatósági szempontokat a közbeszerzési eljárásaik során: elsődlegesen a környezetvédelmi szempontok térnyerése figyelhető meg, különös tekintettel a közlekedési ágazat társaságainak beszerzései során. Alacsonyabb az olyan beszerzések száma, ahol szociális szempontok előírására került sor, azonban ezen a területen is megfigyelhető egy növekedési tendencia. Az elmúlt években indult fejlődésnek a hazai közbeszerzések jogában is az innovációs szempontok fokozottabb térnyerése: az állami tulajdonú gazdasági társaságok ezen a területen korlátozottabb gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek.

 


(NFM/Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárság)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok