Mezőgazdasági termelés

Április 7-vel elindult az egységes kérelem beadó felülete, ahol 44 intézkedésre/jogcímre lehet támogatási/kifizetési igénylést megjelölni, így többek között a VPAKG2015/2016-os támogatások vonatkozásában is.

Kifizetési igénylést mindenképpen nyújtson be minden érintett – többek között az is aki hosszabbítási kérelmet, kötelezettség átvállalási kérelmet nyújtott be, de még nem kapott a döntésről információt, vagy kifogása folyamatban van - , hiszen az egységes kérelemben az igényt rögzíteni kell a június 9-i jogvesztő határnapig.

A hosszabbítással érintett gazdálkodók csak a január 15-ig vissza nem vont területükre adják be igénylésüket függetlenül attól, hogy a visszavonásról kapnak-e az EK kérelmük beadásáig értesítést, azaz újra módosított Támogatói okiratot.

A MÁK 19/2021. (IV.6.) számú közleményének 19. illetve 24. számú melléklete hasznos segítséget nyújt a fenti támogatásban résztvevőknek, azonban többször előforduló hibákra hívnánk fel jelen cikkünkben a figyelmet.

Amennyiben a gazdálkodó nem nyújt be kifizetési igénylést, úgy arra a gazdálkodási évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt kötelezettségei azonban adott gazdálkodási évben is fennállnak, amit a helyszíni ellenőrzés keretében.

A kifizetés a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken található lehatárolt tájképi elemek (pl. kunhalmok, facsoportok) területére is igényelhető.

A növényvédőszer mentes zöldugar/méhlegelő szegély és a füves mezsgye területek táblái 0,05 ha mérettel is jogosultak AKG kifizetésre (SAPS+Zöldítésre nem).

A fémzárolt vetőmag előírás teljesítéséhez a hibrid kukorica, a repce, a búza, a napraforgó kivételével – ezekre minden évben kell számla -  minden növényfaj esetén két évnél nem régebbi számla vagy bizonylat megléte szükséges, még a másodvetések tekintetében is.

Vis Maior esemény miatti átadás/átvételi illetve vis maioros visszavonási kérelmeket Az egységes kérelem jogvesztő határidejéig, azaz június 9. napjáig lehet benyújtani. Vis maior ok miatti kötelezettség átadás/visszavonás esetén szükséges vis maior bejelentést is tenni az elektronikus kérelembeadó felületen az Általános ügyintézés / Általános Vis Maior kérelem menüpontban.

Arra is figyeljünk, hogy amennyiben vis maioros visszavonás következett be, úgy az egységes kérelmünkben is csökkentsük igénylésünket ! Ha a vis maioros visszavonás a poligonunk egy részét érinti csak, úgy területünket fel kell mérni, s ezt kell felvinni az EK felületre is, s igényelni rá a támogatást.

Kivágott ültetvény területére nem lehet kifizetési igénylést benyújtani. Ha kivágásra kerül az ültetvényt, és nem kerül újratelepítésre az egységes kérelem szankciómentes benyújtásának határidejéig (május 17.), akkor nem szabad VPAKG igénylést benyújtani, mert az egész érintett terület kizárásra kerül, s az eddig felvett támogatási összeget vissza kell fizetni a 4-5 évre vonatkozóan.

Ugyanezért ügyelni kell arra is, hogy a bejelentések 15 napon belül megtörténjenek, s ne kerüljön sor az ültetvény kivágására sem május 17-ig, mert az is a fenti következményt jelenti.

Fontos továbbá, hogy amennyiben a VP-AKG igénylésben szereplő ültetvénycsoport eltér a visszatelepítés bejelentőben szereplő ültetvénycsoporttól- ültetvénycsoportváltás történt a teljes KET-en belül - , úgy azt javítani szükséges az EK-ban is, ha nem nyújt be módosítást az EK-ban, tehát a kifizetési igénylése a kivágásra került ültetvény hasznosítását tartalmazza, akkor az adott évi kifizetési igénylés érintett része hasznosítási kód eltérés miatt elutasításra kerül. ·

Amennyiben a gazdálkodó változtatni kíván a kifizetési igénylésben az eredetileg igényelt hasznosítási kódján, vagy az eredetileg igényelt táblaterület méretén úgy, hogy az adatváltozás nagyobb kifizetési összeget eredményezne, abban az esetben ezt csak 2021. május 31-igteheti meg szankciómentesen, 2021. június 9-ig pedig szankcióval (munkanaponként 1% szankció).

A VPAKG 2016 támogatásban részesülő gazdálkodóknak még indokolt esetben teljesíteniük kell a vállalt, vagy kötelező agrotechnikai műveleteiket. Fontos, hogy a zöldtrágya másodvetést már előre jelentse le az EK-ben. Továbbá az elfogadáshoz szükséges az elvégzést követő 15 napon belüli bejelentés megtétele. Az agrotechnikákat a poligon Támogatói okiratban szereplő teljes területre – ugyanazon négy tizedest kell rögzíteni  - kell megvalósítani a szankció elkerülése érdekében. Egyes kötelező elemek alól is csak akkor mentesülhet egy KET, ha annak négy tizedes pontosságú teljes területén az 5 év egészében évelő szálas, vagy zöldugar szerepelt.

Földhasználati jogosultság igazolása (az adott év minden napjára vonatkozóan jogszerű földhasználónak kell lenni).

További hasznos információkat

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/9398354/19+mell%C3%A9klet+VP+Agr%C3%A1r-k%C3%B6rnyezetgazd%C3%A1lkod%C3%A1si+int%C3%A9zked%C3%A9s+2016+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3+2021.pdf/6dbba92f-00bc-47c4-879e-07a0fbc318c0

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/9398354/24+mell%C3%A9klet+VP+Agr%C3%A1r-k%C3%B6rnyezetgazd%C3%A1lkod%C3%A1si+2015+int%C3%A9zked%C3%A9s+t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3+2021.pdf/a9adf68a-e3bb-46be-ac13-d3c18ff001ce

(NAK/Sztahura)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése