Jogszabályi összefoglaló

Megjelent a Bizottság (EU) 2022/1219 végrehajtási rendelete az (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet III. mellékletének az egyes összetett élelmiszer- készítmények szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére és az Unión keresztül történő átszállítására vonatkozó bizonyítványminták tekintetében történő módosításáról.

A módosítás a rendelet III. mellékletének 50. (COMP minta) és 52. fejezetében (TRANSIT-COMP minta) meghatározott bizonyítványmintákat érinti.

Az említett két bizonyítványminta mindegyikének része egy, az összetett élelmiszer-készítmények által tartalmazott tejtermékekre vonatkozó állategészségügyi igazolás. Az említett igazolásokban szereplő hőkezelési követelményeket össze kell hangolni az (EU) 2020/692 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet XXVII. mellékletében meghatározott kezelésekkel. Ezen túlmenően az összetett élelmiszer-készítményekben található tejtermékek és kolosztrumalapú termékösszetevők előállítási időpontjának feltüntetésére vonatkozó követelményt el kell hagyni. Ezenkívül ki kell egészíteni és pontosítani kell az említett minták II. részéhez fűzött megjegyzések egyes lábjegyzeteit.

Emellett az (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet III. mellékletének 52. fejezetéből el kell hagyni az Unión keresztül átszállított összetett élelmiszer-készítményekben található tejtermékek származási létesítményei engedélyszámának feltüntetésére vonatkozó követelményt.

Az e rendelettel bevezetett módosításokat megelőzően alkalmazandó (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelettel összhangban kiállított bizonyítványok használatát egy átmeneti időszakra bizonyos feltételek mellett engedélyezik.

Az (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet III. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2022. július 14.) követő napon lép hatályba.

NAK/ Szőke Rita

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ