Jogszabályi összefoglaló

Az Európai Bizottság módosító rendelete kiegészíti az érvényben lévő szabályokat egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozóan.  

A(EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (későbbiekben: a Rendelet) kiegészíti a harmadik országokból vagy azok régióiból származó, egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Európai Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelményeiről szóló (EU) 2017/625 rendeletet. A Bizottság most megjelent (EU) 2021/573 felhatalmazáson alapuló rendelete módosításokat eszközöl a Rendeletben az alábbiak szerint: 

  • meghatározzák a csiga fogalmát; 
  • Rendelet nem alkalmazandó az emberi fogyasztásra szánt árumintákra, amelyeket termékelemzés és minőségvizsgálat céljából, forgalomba hozatal nélkül hoznak be; 
  • az emberi fogyasztásra szánt élő csigák szállítmányai csak olyan harmadik országból vagy annak olyan régiójából léptethetők be az Unióba, amely szerepel a Rendelet 3. cikkében meghatározott jegyzékben; 
  • a Rendelet 12. cikk (1) bekezdésében a felsorolt összetett élelmiszer-készítmények a Kombinált Nómenklatúra (KN) szerinti kódokkal lesznek jelölve; 
  • egyes összetett élelmiszer-készítmények KN kódjaival kiegészül a Rendelet 12. cikke (pl. 1517, 1518, 1702, 1704, 1806, 1904, 2001, 2101, 2202, 2009, 2208) 
  • 7. cikk kiegészítésének következtében bővül a burkolóanyagok előállításához szükséges nyersanyag (pl. húgyhólyagok) szállítmányok behozatalra engedélyezett köre; 
  • az emberi fogyasztásra szánt élő csigák, valamint bizonyos összetett élelmiszer-készítmények esetében hatósági bizonyítvány lesz szükséges az Unióba történő beléptetéshez; 
  • egyes polcálló, összetett élelmiszer-készítmények, amelyek zselatinon, kollagénen vagy nagymértékben finomított termékeken kívül semmilyen más húskészítményt nem tartalmaznak, kivételt képeznek az előző pontban leírt követelmény alól. Az ilyen összetett élelmiszer-készítményeket hatósági bizonyítvány helyett magántanúsítványnak kell kísérnie a jövőben. 

(EU) 2021/573 felhatalmazáson alapuló rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2021. április 8.) követő huszadik napon lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

 

(NAK/Polczer Katalin) 

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

Őstermelői adózás kalkulátor

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei