Tájékoztatási szolgáltatás

Egységes kérelem
Szántóföldi Napok

Megjelent a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványok rendszeresítéséről szóló 121/2020. (XII. 21.) számú Kincstári Közlemény.

A gazdálkodási napló formanyomtatványát korábban a 9/2015. (III.13.) FM rendelet melléklete tartalmazta, 2020. december 21. óta pedig már a Magyar Államkincstár 118/2020. számú közleménye. Ez utóbbi 2021. január 1-től hatályos.

 • A Magyar Közlönyben megjelent módosítás értelmében a nyitvatartási idő változására vonatkozó bejelentési kötelezettség csak a legalább egy hétig fennálló változás esetén szükséges.  

 • Megjelent a BIZOTTSÁG (EU) 2021/708 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 1484/95/EK rendeletnek a baromfihús- és tojáságazatban alkalmazandó, valamint a tojásalbuminra vonatkozó irányadó árak meghatározása tekintetében történő módosításáról. Az 1484/95/EK bizottsági rendelet meghatározta a baromfihús- és a tojáságazatra, valamint a tojásalbuminra vonatkozó kiegészítő importvám-rendszer végrehajtásának részletes szabályait, és megállapította az érintett termékekre alkalmazandó…

 • Megjelent a BIZOTTSÁG (EU) 2021/668 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az aztékzsályamag (Salvia hispanica) (EU) 2015/2283 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként való felhasználásának feltételeire vonatkozó módosítás engedélyezéséről és az (EU) 2017/2470 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról.  A 2009/827/EK bizottsági határozat engedélyezte az aztékzsályamagnak (Salvia hispanica) a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszerként, pékáruban való felhasználás céljából (kenyér- és zsemlefélék) történő,…

 • Nagy örömmel jelenthetjük be, hogy a nemzetközi verseny részeként, idén 2021. május 04-én elrajtolt a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny. A Verseny szervező bizottsági munkájában többek között a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara…

 • Egy korábbi cikkünkben ismertettük a – talajvizsgálatok mellett – növényvizsgálatok elvégeztetésének indokoltságát is nemcsak az állókultúrákban, hanem a szántóföldi növénytermesztésben is. A növényelemzés-adatok a növény tápláltsági állapotáról informálnak és nem…

 • Május 4-én felszereljük a selyemfényű puszpángmoly csapdákat. Az ország nyolc pontján követjük majd a molyok rajzását és a fogási adatok alapján javaslatot teszünk a permetezés megindítására. Azonban a kezdés pontos…

 • Aki még nem igényelte a fennmaradó 10%-os támogatási összeget, most megteheti!

 • Korábbi cikkeinkben bemutatásra került a FAIRshare (Farm Advisory Digital Innovation Tools Realised and Shared – magyarul: Digitális Agrár Innovációs Tanácsadó eszközök megosztása) projekt, amelynek célja egy digitálisan aktívabb gazdálkodói, és mezőgazdasági tanácsadó…

 • A felhívás módosítása értelmében a továbbiakban nem szükséges az érintett fiatal mezőgazdasági termelők részéről a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Földművelésügyi Igazgatósága által kiállított igazolást ás a mezőgazdasági termelőtevékenység első bejelentésének…

 • Az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 94/2015. (XII. 23.) FM rendelet módosítására is sor került 2021.…

 • A jogszabályok harmonizálása érdekében módosításra került a „Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási…

 • „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ)” előírásai között– melyet az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendeletnek tartalmaz – szerepel, hogy „Fát, bokrot és sövényt a március 1. és augusztus 31. közötti…

 • 2021. március 26-án ültek tárgyalóasztalhoz a Tanács, az Európai Parlament(EP)és a Bizottság képviselői, hogy a KAP reformot érintő néhány kulcskérdésben előrehaladást érjenek el. Az új KAP jogszabálycsomag mindhárom javaslatát napirendre tűző…

 • A programozási időszakok közötti két átmeneti év lehetőséget biztosít arra, hogy a jelenlegi jogszabályi háttérrel a következő hét éves költségvetési ciklus terhére jelentős mértékű fejlesztési támogatásokat vegyünk igénybe. Az elkövetkező…

 • Napjainkban fokozott figyelem fordul a biodiverzitás megőrzésére, akár konkrét témákra fókuszálva, mint például a beporzók védelme, vagy horizontális léptékben: teljes területi egységeket átfogó megóvási intézkedések keretin belül. Az Európai Unió…

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése