Európának számos olyan kulturális hagyománya van, amelyek a mezőgazdasághoz, a vidéki közösségekhez kötődnek, mely kulturális, társadalmi örökségekre az európai polgárok nagyon büszkék. Napjainkban azonban vidéki régióink lassan elveszítik örökségük, lakosságuk és értékeik egy részét, ami veszélyeztetheti az élelmezés-biztonságot és az élelmiszer-ellátást EU-szerte. A ”Together for heritage protection” elnevezéssel indult európai polgári kezdeményezés célja az volt, hogy hozzájáruljon a vidéki térségekhez kötődő értékek jövő generációi számára történő megőrzéséhez.

Annak érdekében, hogy a jövő nemzedékei számára megőrizhessük a vidéki régióink egyedi kulturális, társadalmi örökségét és biztosíthassuk az EU vidéki közösségeinek hosszú távú fennmaradását a regionális örökségek védelme, a fenntartható vidéki növekedés előmozdítása és az emelkedő életszínvonal biztosítása mellett megújult elkötelezettségre van szükség. Amennyiben ugyanis nem foglalkozunk ezen kérdésekkel úgy az Európa néhány legalapvetőbb közösségének és az általuk őrzött értékeknek az elvesztéséhez vezethet.

A ”Together for heritage protection” elnevezéssel 2022. november 2-án indult európai polgári kezdeményezés célja tehát az volt, hogy legkésőbb 2023. november 1-ig egymillió aláírás összegyűjtésre kerüljön a vidéki térségekhez kötődő értékek jövő generációi számára történő megőrzése érdekében, ehhez pedig valamennyi EU tagállamban a környezeti szempontból fenntartható mezőgazdasági termelési gyakorlatok alkalmazását, valamint a vidéki áru-, és élelmiszer-előállítást előmozdító és támogató intézkedésekre van szükség.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kiemelt feladatának tekinti a fogyasztók hiteles tájékoztatását, valamint, hogy minden lehetséges eszközzel felhívja a figyelmet az állattenyésztés társadalmi értékére, a globális kihívások elleni küzdelemhez való hozzájárulására, ezáltal is hozzájárulva az ágazat minél szélesebb körű elfogadottságának megteremtéséhez, az állattenyésztési ágazatban és az állati termék-előállításban tevékenykedő gazdálkodók megbecsülésének helyreállításához.

Fentiekre tekintettel elkészítettük az állattenyésztési élelmiszerláncban tevékenykedő, hasonló gondolkodású uniós partnerekből álló ”Európai Állattenyésztés Hangja” elnevezésű szervezet által az állattenyésztéssel és az állati-termékelőállítással kapcsolatosan gyakran felmerülő kérdésekről összeállított kiadványsorozat magyar nyelvű fordításait.

Az elmúlt időszakban az Európai Unióban a növényi alapú termékeket előállító iparág erőteljes kampányt indított annak érdekében, hogy a növényi alapanyagokból készült hús- és tejpótló termékek esetében is engedélyezett legyen olyan elnevezések használata, mint a „vegán steak”, „vegán burger” vagy a „vegán kolbász”, továbbá a „joghurt stílusú”, „a sajt alternatívája” vagy a „vajpótló” kifejezések.

Bár az Európai Parlament és a Tanács állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 853/2004/EK rendeletének 1. melléklete egyértelműen rögzíti a hús, a tej, valamint a húskészítmények és tejtermékek fogalmát, az állati eredetű termékek, valamint a növényi alapú utánzatok elnevezései körüli dilemmák messze komplexebb kérdéskört vetnek fel, mint azt sokan elsőre gondolnák.

A kialakult helyzet egyértelműen rávilágított az élelmiszer-elnevezések jelenlegi hiányosságaira és sokan a felmerült problémát egyenesen „Pandora szelencéjének” kinyitásához hasonlították, amely kérdésben, ha nem születik megfelelő döntés olyan kedvezőtlen folyamatokat indíthat be, amelyek hosszú távon is hatással lehetnek az Európai Unió fogyasztóira és az állattenyésztőkre egyaránt.

Bár a fogyasztók tisztában vannak azzal, hogy a növényi alapú, úgynevezett „hús- és tejpótló” termékek nem tartalmaznak állati eredetű alapanyagokat, azonban a témában készült tanulmányok azt mutatják, hogy a vásárlók a félrevezető megnevezések következtében azt feltételezhetik, hogy ezen helyettesítő termékek tápértéke, valamint az egészséges étrendben betöltött szerepe azonos az állati eredetű termékekével. A megtévesztő elnevezésekkel piacra kerülő, sok esetben egészségesebbnek és környezetbarátabb alternatívaként népszerűsített hús- és/vagy tejpótló termékek veszélyeztethetik a megfelelő tápanyag-bevitel fenntartását, ezáltal pedig zavart okozhatnak a kiegyensúlyozott táplálkozásban.

A szervezet által indított, ”Ez nem steak!” kampány a fenti problémákra hívja fel a figyelmet, valamint tisztességes és következetes marketingtevékenységre szólítja fel a növényi eredetű termékeket előállító iparágat, olyanra, amely tiszteletben tartja mind a hús- és tejtermékek fogyasztását preferáló, mind pedig a vegetáriánus/vegán vásárlók igényeit, továbbá az állattenyésztők és a húsipari szereplők által végzett munkát Európa-szerte.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám