KAP rövidítések

AKG Agrár-Környezetgazdálkodási Program
AKIS Agrártudás- és innovációs rendszer
AKI Agrár Közgazdasági Intézet
AM Agrárminisztérium
AÖP Agro-ökológiai Program
AÖT Agro Ökológiai Terület
AMR Antimikrobiális Rezisztencia
ÁE Állategység
AV Adatváltozás
ÁNT Átmeneti Nemzeti Támogatások
BIR Baromfi Imformációs Rendszer
BISS Fenntarthatóságot elősegítő alapszintű-jövedelemtámogatás (korábban SAPS)
CIS Termeléshez kötött közvetlen támogatások
CRISS A fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás, más néven újraelosztó / redisztributív) támogatás
CSMT Családi Mezőgazdasági Társaság
EB Európai Bizottság
EFA Ökológiai fókuszterületek
eGN Elektronikus gazdálkodási napló
EIP Európai Innovációs Partnerség
EK Egységes Kérelem
EKK Elektronikus Közigazgatási Keretrendszer
EKV Erdő-környezetvédelem
EMGA Európai Mezőgazdasági Garanciaalap
EMVA Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
ENAR Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer
EOV Egységes Országos Vetület
FELIR Élelmiszerlánc-felügyeleti Információs Rendszer
FIG Fiatal gazda
HMGY Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat
HMKÁ (GAEC) Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot
IIER Integrált Igazgatási Ellenőrzési Rendszer
IH Irányító Hatóság
JFGK Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmény
KA Kötelezettségátadás
KAP Közös Agrárpolitika
KAÜ Központi Azonosítási Ügynök
KET Kötelezettségvállalással érintett Egybefüggő Terület (VP AKG, VP ÖKO)
KK Kifizetési kérelem
KM Kölcsönös megfeleltetés
KM Kamarai meghatalmazás
KPLSZ Központi Lajstromszám
KR Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszeren
MÁK Magyar Államkincstár
MePAR Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer
MKR Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer
MTÉT Magyar Természeti Értékkel bíró mezőgazdasági Terület
Natura 2000 Az Európai Unió ökológiai hálózat
NAV Nemzeti Adó – és Vámhivatal
NÉBIH Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
NFK Nemzeti Földügyi Központ
NIH Nemzeti Irányító Hatóság
NPLFA Nem termelő tájképi elemek és területek (non-productive landscape features or areas)
NTB Nem termelő beruházás
NVT Nemzeti Vidékfejlesztési Terv
NVT MgTE Nemzeti Vidékfejlesztési Terv mezőgazdasági területek erdősítése
OLIR Országos Lótenyésztési Információs Rendszer
ŐCSG Őstermelők családi gazdasága
REL Rövid Ellátási Lánc
ST Súlyozási tényező
STÉ Standard Termelési Érték
SZAK Széchenyi Agrártudás és Akkreditációs Központ
TIR Tenyészet Információs Rendszer
TK Támogatási kérelem
TMR Területi Monitoring Rendszer
TO Támogatói okirat
ÚMVP Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
ÜHG Üvegházhatású gázok
VHR Végrehajtási Rendelet
VP ÖKO Vidékfejlesztési Program ÖKológiai Gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
ZTE Zöld Támogató Egység

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám