Jogsegély

2014. január 15-től a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tagjai jogosultak igénybe venni a NAK által működtetett jogsegélyszolgálatot.

 

A jogsegélyszolgálat igénybevételének szabályzatát ide kattintva érheti el: Jogsegélyszolgálat igénybevételének szabályzata

A jogsegélyszolgálat igénybevételéhez szükséges űrlap itt érhető el: Űrlap a jogsegélyszolgálat igénybevételéhez

A jogsegélyszolgálatról röviden:

A jogsegélyszolgálat célja:

A jogsegélyszolgálat alapvető célja a jogosult NAK tagok egyéni érdekvédelmének elősegítése érdekében, tájékoztatás adása a jogosult NAK tag tagsági viszonyát megalapozó tevékenységét vagy tevékenységeit érintő jogi kérdésekben.

A jogsegélyszolgálat igénybevételére jogosult NAK tagok köre

A jogsegélyszolgálatra a NAK azon tagjai jogosultak, akik nem állnak a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 10. § (3) bekezdése szerinti kizárás hatálya alatt a térítésmentes jogsegélyszolgálat igénybevétele tekintetében.

Mi tartozik a jogsegélyszolgálat körébe

A jogsegélyszolgálat keretén belül a NAK tagjai számára szóbeli tanácsadáson alapuló jogi segítség igénybevételére van lehetőség térítésmentesen.

A jogsegélyszolgálat körében, a jogsegélyszolgálatot nyújtó ügyvéd vagy ügyvédi iroda tájékoztatja a tagot az ügyre vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekről, a lehetőségre álló jogérvényesítési módokról, azok anyagi és eljárási szabályairól.

A jogsegélyszolgálat körébe tartozó feladatokat a NAK a vele jogsegélyszolgálat ellátására vonatkozó szerződéses kapcsolatban álló egyéni ügyvédeken, illetve ügyvédi irodákon keresztül látja el.

A jogsegélyszolgálatot ellátó ügyvéd tájékoztatást ad arról, hogy a tényállás alapján az ügy milyen jogi körbe tartozik, arra vonatkozóan milyen megoldás létezik, mi a jogérvényesítés fóruma (pl.: bírósági eljárás, hatósági eljárás, mediáció). Összességében a jogosult NAK tagok olyan jellegű jogi segítséget vehetnek térítésmentesen igénybe, amelyhez nem szükséges az ügyvéd meghatalmazása, illetve megbízása, az ügyvédtől írásbeli szakvélemény kérése, továbbá nem iratszerkesztésre és nem képviseletre irányul a jogosult NAK tag megkeresése.

Tehát a jogosult NAK tag által igénybe vehető térítésmentes jogsegélyszolgálat működése nem terjed ki többek között beadványszerkesztésre, okiratszerkesztésre, jogi képviseletre, nyilvánvalóan nem jogi természetű panaszokra, kérdésekre.

A jogsegélyszolgálat igénybevételéért a jogosult NAK tag a Megbízott irányába díj és költség fizetésére nem köteles.

A jogsegélyszolgálat működési körén kívüli megbízás

Amennyiben a jogosult NAK tag ügyében a jogsegélyszolgálat keretén túlmutató konkrét – például okiratszerkesztési, beadványszerkesztési vagy képviseleti – jogi feladat ellátása válik szükségessé, annak ellátására a NAK jogsegélyszolgálat működési körén kívül a Megbízott csupán a NAK taggal kötött külön megállapodás alapján köteles, amelyre a NAK tag és a Megbízott viszonyában az ügyvédi tevékenységre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadók. Ebben az esetben a NAK tag és az ügyvéd között létrejövő jogviszony az irányadó, amely jogviszony alapján felmerülő költségét a NAK tag viseli, a NAK ezen költségekhez semmilyen módon nem járul hozzá, az említett jogviszonyban a NAK félként nem szerepel.

A jogsegélyszolgálatot ellátó ügyvédek a NAK-kal kötött szerződésükben megjelöltek bizonyos ügycsoportokat, amelyekben felmerülő jogsegélyszolgálat működési körén kívüli tevékenység ellátását a jogosult NAK tagok irányába óradíjas díjazás alapján, kizárólag az említett szerződésben rögzített óradíjon vagy annál alacsonyabb összegű óradíjon vállalhatják el. Ezen ügycsoportok óradíjáról a NAK tagok a NAK munkatársaitól és a jogsegélyszolgálatot ellátó ügyvédektől tájékozódhatnak.

A jogsegélyszolgálat igénybevételének menete

A jogsegélyszolgálat igénybevételéhez a NAK kötelezően alkalmazandó űrlapot bocsát a tagjai rendelkezésére.

A jogsegélyszolgálatot igénybe venni szándékozó NAK tagok ezen űrlap megfelelő kitöltését követően fordulhatnak a NAK – a NAK tag lakó-, illetve székhelye vagy működési területe szerinti illetékes – megyei szervezeti egységeihez, a NAK ügyfélszolgálatához, továbbá a NAK falugazdász munkatársaihoz.

A NAK tag megkeresése alapján a NAK illetékes munkatársa előzetesen megvizsgálja hogy:

 • az űrlap benyújtásra és az 5.2. pontnak megfelelően kitöltésre került-e;
 • az, akitől a megkeresés származik a NAK tagja-e;
 • nem áll-e a törvény 10. § (3) bekezdése szerinti kizárás hatálya alatt a térítésmentes jogsegélyszolgálat igénybevétele tekintetében;
 • a kérdése NAK tagsági viszonyát megalapozó tevékenységét vagy tevékenységeit érinti-e;
 • kérdése a jogsegélyszolgálatot érinti-e.

Az előzetes vizsgálati szempontoknak megfelelő megkeresés esetén a NAK illetékes munkatársa az űrlapon aláírásával és pecséttel igazolja (a továbbiakban: hitelesítés), hogy a NAK tag a jogsegélyszolgálat igénybevételére jogosult és a jogosult NAK tag rendelkezésére bocsátja a NAK tag által megadott címhez legközelebb található jogsegélyszolgálatot ellátó ügyvéd vagy ügyvédi iroda elérhetőségi információit.

Ezt követően a jogosult NAK tag az ügyvéddel történő előzetes időpont egyeztetést követően a hitelesített űrlap birtokában igénybe tudja venni a NAK jogsegélyszolgálatot.

Egyéb rendelkezések

A jogsegélyszolgálat igénybe vevője elfogadja, hogy a jogsegélyszolgálatot a jogsegélyszolgálat igénybevételének szabályzatában foglalt feltételekkel veheti igénybe.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám