Nemzetközi projektek

FUTÓ PROJEKTEK:

EFFECT

Magyar nyelvű összefoglaló: EFFECT – Environmental public goods From Farming through Effective Contract Targeting

Az EFFECT pályázat a környezetvédelmi célú agrártámogatások megreformálását tűzte ki célul a szerződéses keretek innovációján keresztül. A konzorcium tagjai arra a problémára próbálnak működőképes és gyakorlatban tesztelt megoldásokat találni, hogy ezek a támogatások merev és sokszor túlzottan bürokratikus rendszerét, hogyan lehet hatékonyabbá, könnyebben kivitelezhetővé és egyúttal költséghatékonnyá tenni. A projekt partnerek a természettudományos és mezőgazdasági tudással, valamint a gyakorlati gazdálkodási tapasztalatokkal együtt fogják vizsgálni a vonatkozó jogszabályi és gazdasági környezetet, hogy a lehető leghatékonyabban és leginkább széleskörűen alkalmazható szerződéses (adminisztratív) keretrendszert alkossák meg a környezetvédelmi célú agrártámogatások keretében végrehajtott intézkedésekre.

EURAKNOS

Európai mezőgazdasági innovációs tudástár kialakítása

Az EURAKNOS projekt a meglévő online tudástárakat vizsgálva kívánja egy optimális struktúrájú és működési elvű tudástár elemeit összeszedni, egyben kísérletet tenni már meglévő tudástárak egy platformon keresztüli összekötésére, elérhetővé tételére. A projekt így kísérletet tesz rá, hogy a már meglévő 29 uniós tematikus hálózat tudását és jó gyakorlatait összegyűjtse, és egy elkülönült felületen könnyen elérhetővé tegye, egyben egy minta tudástárat hozzon létre.

FAIRSHARE 

Digitális Agrár Innovációs Tanácsadó eszközök megosztása

A FAIRshare projektnek két fő célja van. Először is, egy nyilvánosan hozzáférhető „leltár” elkészítése a nemzetközileg használt digitális eszközökről és szolgáltatásokról, amely minden szaktanácsadó rendelkezésére áll. Másodsorban létrehozni egy “elő laboratóriumot”, amely lehetőséget ad a szakértőknek szerte az EU-ban, hogy kapcsolatba léphessenek az online platformmal. A FAIRshare 40 különböző szaktanácsadói esetet kidolgozását finanszírozza, amelyek révén a digitális eszközök bevetése különböző szaktanácsadói és gazdálkodási környezetekben lesz tesztelhető, az esetleges akadályokra folyamatában megoldást keresve. A projekt különös figyelmet fordít a szaktanácsadók hatékony kommunikációs felületének tervezésére, hogy támogassák és inspirálják egymást és a gazdálkodó ügyfeleiket, valamint erősebb hálózatot teremtsenek a digitális eszközök szélesebb és jobb kihasználásához.

FIT4FOOD2030

Az Európai Unió Horizon2020 keretében elindult Fit4Food2030 projekt célja az Európai Bizottság FOOD2030 szakmapolitikai keretének támogatásán keresztül megoldások keresésese az élelmiszer-ellátó rendszer kihívásaira (pl. éhínység, alultápláltság, elhízás, klímaváltozás, szűkös energiaforrások, hulladék).

FV FANTASY - Európai Friss Kalandok

Az Interfel francia zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezettel valamint a francia szamócatermesztők (AOP fraises), illetve a paradicsom és uborkatermesztők (AOP tomates-concombres) egyesületével közösen, 2018-ban indítottuk el Európai Friss Kalandok elnevezésű hároméves edukációs kampányunkat az Európai Unió mezőgazdasági termék promóciós támogatásának társfinanszírozása segítségével (a program azonosítója: FV FANTASY – 779552 – AGRI-MULTI). A program célja, hogy a két országban elősegítsük a friss gyümölcs- és zöldségfogyasztás növekedését, elsősorban a gyermekek és a gyermekes családok körében.

GRASSLAND-HU LIFE IP

A GRASSLAND-HU LIFE IP nyertes projektünk a pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzésére fókuszál az Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv stratégiai intézkedéseinek megvalósításával. A projekt elsősorban a jelentős környezetvédelmi értékkel bíró féltermészetes gyepterületes élőhelyekre fókuszál, amelyek aktív beavatkozást és élőhely-kezelést igényelnek a kedvező környezetvédelmi állapot elérésének és biztosításának érdekében. A 8 évet felölelő projektben összesen 15 partner vesz részt a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. koordinálásában.

NUTRIMAN

A NUTRIMAN a gazdálkodók szempontjaira és érdekeire fókuszáló, nitrogén- (N) és foszfor-(P) visszapótlással, bioalapú innovatív tápanyag-termékekkel, technológiákkal, alkalmazásokkal és gyakorlatokkal kapcsolatos ismeretek összegyűjtésével és nemzetközi marketing támogatásával foglalkozó tematikus hálózat. A hálózat célja a versenyképes és kereskedelmileg hasznosítható innovatív bioalapú N/P kutatási eredmények és az általános ipari gyakorlatok összekapcsolása és nemzetközi együttműködések kialakítása.

POWER4BIO

A POWER4BIO projekt célja a biomassza-alapú gazdaság regionális stratégiájának és ütemtervének fejlesztése, határokon átnyúló tudásátadási tevékenységre alapozva. A POWER4BIO projekt célul tűzi ki, hogy támogatja ezeket a régiókat biomassza-alapú gazdaságuk erősítésében, valamint abban, hogy ezt az átmenetet reális és a versenyképességet előtérbe helyező módon vizsgálják. A POWER4BIO konzorcium iránymutatással szolgál a régióknak saját biomassza-alapú gazdasági stratégiáik meghatározása során, ugyanis a projekt végső célja egy több régió által is alkalmazható eszköztár fejlesztése, illetve a régiók közti együttműködés serkentése, megteremtve egy fenntartható, a helyi természeti erőforrások hatékony hasznosításán alapuló társadalmi-gazdasági rendszert.

I2connect

Az i2connect projekt célja a szaktanácsadók képessé tétele arra, hogy a gazdálkodókat interaktív innovációs projektekbe vonják be, illetve ilyen projektek megvalósulását támogassák, kísérjék végig. A projekt a meglévő szaktanácsadói hálózatokra és a már megvalósult sikertörténetekre építkezve igyekszik más szaktanácsadókat is megszólítani, egy olyan kultúraváltást ösztönözni, amelyben az innováció az alulról jövő kezdeményezéseken alapul. Különös hangsúly helyeződik arra, hogy a szaktanácsadók a jövőben mind több EIP-AGRI projektet indukáljanak (EU-s szinten 3500 operatív csoport létrehozása a cél), illetve vegyenek is részt ilyenekben. Mindehhez a szaktanácsadók kapacitásfejlesztése tréningeken, külföldi tanulmányutakon keresztül valósul majd meg.

SmartProtect

A SMARTPROTECT az EU által finanszírozott projekt a Horizon 2020 program keretei között. A SMARTPROTECT egy tematikus hálózat, amely tevékenységét a SMART IPM megoldások interregionális tudáscseréjére összpontosítja, gazdák és tanácsadók számára. A cél a tudás áramlásának ösztönzése az EU egész területén, a regionális AKIS (Agrártudás és Innovációs) Rendszerekben, és ezeknek a rendszereknek az összekapcsolása az Integrált Növényvédelem (IPM) fejlett módszerei által a kertészeti növényvédelemben (zöldség kultúrákra fókuszálva) nyújtott innovatív lehetőségek terén, a precíziós gazdálkodási technológiák és adatelemzés integrálásával.

 

EUROSHEEP

A EUROSHEEP projekt a HORIZONT2020 program keretében támogatott, az Idele Állattenyésztési Intézet (Franciaország) által vezetett, egy EU/nemzetközi tematikus hálózat létrehozását célzó 3 éves projekt, melyben nyolc ország (IE, UK, ES, FR, IT, HU, GR, TR) vesz részt. A juhágazat jövedelmezőségének növelésének érdekében az nyáj egészségügyet, a takarmányozást valamint az állomány menedzsmentet fókuszba helyező program törekvése a keresztezések ösztönzése a juhágazat szereplőinek széles körében, továbbá az ágazat szereplői közötti tudáscsere ösztönzése, a releváns legjobb gyakorlatok és innovációk széles körű átadása a gazdák számára, valamint az alulról szerveződő munka tapasztalatainak kiértékelése.

 

SMARTER

A SMARTER projekt a HORIZONT2020 program keretében támogatott, az Institut National de la Recherche Agronomique (INRA – Franciaország) által vezetett, 4 éves projekt, melyben összesen 10 európai országból (FR, GR, IT, UK, CH, IE, ES, RO, HU, NO), és 3 Európán kívüli országból (UY, CA, CN) 27 partner vesz részt. A projekt célja, hogy tanulmányozza, hogy a genetikai szelekció hogyan segítheti elő a kiskérődzők ágazat hatékonyságának valamint a juh- és kecske fajták ellenálló képességének fokozását természetes környezetükben, valamint a természetes környezettől eltérő, különféle viszonyok széles skáláján.

EUREKA

A legjobb mezőgazdasági gyakorlatok Európai Tudástára

A projekt fő célja egy Európai szintű agrár tudástár, ún. FarmBook létrehozása, amely az EURAKNOS projekt eredményeit (pl: Tematikus hálózatok elemzésének eredménye, ideális Tematikus hálózat létrehozására, dizájn formátum, adatgyűjtési, -tárolási módszerekre szakértői ajánlás), és más H2020-as projektek eredményeit feldolgozva fogja létrehozni az agrár szektor szereplői számára elérhető európai szintű Tudástárat.

 

 

   

LEZÁRULT PROJEKTEK

   

EATMOT

Az EATMOT (Psycho-social associated with food choices and eating practices) nemzetközi projekt a fogyasztók élelmiszer választását és a táplálkozási szokásokat befolyásoló különböző pszichikai és szociális motivációk megismerését tűzte ki célul.

SHEEPNET

A SHEEPNET projekt a HORIZONT2020 program keretében támogatott, az Idele Állattenyésztési Intézet (Franciaország) által vezetett, egy EU/nemzetközi tematikus hálózat létrehozását célzó 3 éves projekt. A juhok termelékenységének növelését, a bárány mortalitás csökkentését fókuszba helyező program törekvése az ágazati szereplők közötti tudáscsere ösztönzése, valamint a releváns legjobb gyakorlatok és innovációk széles körű átadása a gazdák számára.

   

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ