Vármegyei hírek

Alapmondása volt évtizedeken át, hogy agrárium nélkül nincs vidék, vidék nélkül nincs Magyarország. Szűkebb pátriájában mindig hangsúlyozta, hogy Békés megye az ország éléskamrája, a természet kincsestára.

Elkötelezett volt a mezőgazdaság és a gazdatársadalom iránt. Anyai felmenőitől – akik gazdálkodók voltak – ragadt rá a föld, a földművelők szeretete. Dr. Kulcsár László 30 évig viselte szívén a gazdák sorsát és képviselte érdekeit a MAGOSZ-on és az Agrárkamarán keresztül.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának haláláig megyei elnöke, a MAGOSZ-nak országos alelnöke és megyei elnöke volt.

Vasárnap hunyt el, családja körében. Pedig annyi terve volt szűkebb pátriájában és a magyar agrárium további sikerei érdekében is. Mindig azt mondta, áthatja a magyar agrárium iránti felelősség, hogy a mezőgazdaság méltó helyet foglaljon el a nemzetgazdaságban. Számos jogszabályt készített elő a gazdák érdekében kollégáival, és ezeket véghez is vitte a jogalkotáson keresztül.

Családja mellett a gazdaközösségekben érezte legjobban magát Gyomaendrődtől Kondorosig, Nagyszénástól Gerendásig.

2018-ban a Szent István Egyetem Egyetem címzetes egyetemi docensi címét adományozták számára. Számos kitüntetést vehetett át a munkájáért, de az egyik legbüszkébb arra volt, hogy 2018-ban megkapta a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést a magyar gazdák érdekképviselete és a vidék értékeinek megőrzése iránti elkötelezett, kiemelkedő tevékenységéért.

 

Életrajza

Dr. Kulcsár László 1948-ban született Budapesten. Középiskolai tanulmányait a gyomaendrődi gimnáziumban végezte, 1974-ben szerzett jogi doktori oklevelet Szegeden. Ezt követően Békés megyében praktizált. A magyar agrárium sorsát mindig szívügyeként kezelte. Aktív szerepet és felelősséget is vállalt az ágazat fejlesztésében.

Személyes kezdeményezése alapján együttműködési megállapodást kötött a Békés Megyei Kormányhivatallal, a Békéscsabai Szakképzési Centrummal, valamint a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségével, ezt követően a Szent István Egyetemmel.

Dr. Kulcsár László 1992 óta a Békés Megyei Gazdakörök Szövetségének az elnöki tisztségét is betöltötte, szívén viselte ebbéli teendői során is a gazdák sorsát és képviselte a gazdálkodók érdekeit. 1994-ben részt vett a Békés Megyei Agrárkamara megszervezésében, majd élete végéig a gazdák szolgálatában végezte kamarai munkáját is.

1998-tól aktívan közreműködött a Békés Megyei Önkormányzat munkájában. 2010-től a Békés Megyei Közgyűlés képviselője, 2010-2014-ig a mezőgazdasági bizottság alelnöke volt, 2014-től a jogi-és ügyrendi bizottság elnöki tisztségét töltötte be.

Mindannyiunknak hiányozni fog! Dr. Kulcsár Lászlót a MAGOSZ és a NAK is saját halottjának tekinti.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám