Nemzetközi hírek

Már zajlik az álírásgyűjtés.

A Bizottsághoz 2022. július 13-án nyújtották be a kérelmet, amit szeptember 22-én vett nyilvántartásba. Az európai polgári kezdeményezés arra kéri az EU-t, hogy tegye naprakésszé a vidékre vonatkozó kötelezettségvállalásait, hogy azok figyelembe vegyék az élelmezésbiztonság fokozásának, a mezőgazdasági termékekkel való ellátás biztosításának és a vidéki életmód – az emberek, értékeik és megélhetésük – védelmének szükségességét.

A benyújtók felkérik a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot a regionális örökség és iparágak Unió-szerte történő megerősítésére és megőrzésére. A javaslatnak fel kell lendítenie a vidéki növekedést, és elő kell mozdítania az olyan vidéki foglalkoztatási gyakorlatokat és tevékenységeket, mint a mezőgazdaság (a családi gazdaságtól a nagyüzemig), a vadtenyésztés, a kertészet és a természetes szálak (gyapjú, selyem, szőrme és gyapot) előállítása a textiliparban, amelyek a vidéki közösségek középpontjában állnak. A javaslatnak figyelembe kell vennie és tiszteletben kell tartania azokat a hagyományos kézműves iparágakat, amelyek vidéki forrásból származó nyersanyagokra támaszkodnak és a nagyüzemi gazdaságokat kiszolgáló kisebb vállalkozásokat. A javaslatnak el kell ismernie az élelmezésbiztonságot és az élelmiszer-ellátást (többek között a műtrágya és a biogáz-alapanyagok tekintetében), illetve az Unió stabil regionális élelmiszer-ellátása megőrzésének fontosságát.

A kérelmezők többek között azt is szeretnék elérni, hogy az Unióban foglalják jogszabályba, hogy ki kell terjeszteni az Unió vidéki területeire vonatkozó, 2040-ig megvalósítandó hosszú távú jövőképet, a Vidékfejlesztési Paktumot és az uniós vidékfejlesztési cselekvési tervet, úgy, hogy azok magukban foglalják a beruházásokat és a vidéki örökség jogszabályi védelmét, amennyiben bizonyítható a fenntartható termelés mértékének fokozása, valamint az EU élelmezésbiztonságának és élelmiszer-ellátásának védelme.

Az aláírásgyűjtés 2023. november 2.-ig tart, egyelőre még ezer alatti támogatót jegyez a hivatalos portál, ahol bővebb információ is található a kezdeményezésről.

NAK/ Pető Krisztina

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ