Nemzetközi hírek

A szaktanácsadók szerepe a tudásmegosztásban, európai trendek bemutatása a H2020-as és az Erasmus+ projekteken keresztül szakmai találkozó megrendezésére 2021. június 17-én került sor online formában.

Az esemény fókuszában az i2connect projektben most induló Európai Szaktanácsadói Szolgáltatások Adatbázis továbbá az interaktív innovációt népszerűsítő jó gyakorlatok gyűjtése állt.

A rendezvényt a NAK Országos Szaktanácsadási Központ csoportvezetője, Varga Zsuzsanna nyitotta meg. Köszöntőjégben felvázolta a témához kapcsolódó új trendeket, továbbá bemutatta az OSZK munkatársait és tématerületeiket.

Az előadások az I2CONNECT (Szaktanácsadói hálózatépítés az interaktív innováció elősegítésére a mező- és erdőgazdálkodás területén) 5 éves projekt bemutatásával kezdődött. Ennek a H2020-as projektnek a legfontosabb célja, hogy az interaktív innovációs folyamatokba bevont szaktanácsadók felismerjék a gazdálkodók fejlesztések iránti igényét, és össze tudják őket hozni a hasonló témában „mozgolódó” szereplőkkel a közös megoldás keresésére, és ezzel meghatározó szereplőjévé váljanak az Agrár Tudásmegosztási és Innovációs Rendszernek (AKIS). Így a projekt eredménye, a szaktanácsadókon keresztül, mint közvetítőkön keresztül a gazdák szintjén fog hasznosulni. Az interaktív innováció magában foglalja a már meglévő tudást, ami nem kizárólag tudományos-, vagy tantermi ismereteket jelent. Jellemzője a tudás megosztása, áramoltatása, ill.  hatékony közvetítés, együttműködés a szereplők között az értéklánc mentén és a különböző ágazatokban. Kulcsa a már meglévő tudás. Ezt a létező tudást a végfelhasználók és a gyakorlati szakemberek használják fel a megoldásokhoz, vagy az adott lehetőség fejlesztésére. A projekt konkrét célkitűzése, hogy a szaktanácsadók készségeit, kompetenciáját, hozzáállását, munkakultúráját fejlessze, továbbá a már jól bevált gyakorlatot azonosítsa, és megossza a hálózaton belül. Mindehhez eszközöket és módszereket dolgozzon ki. Az előadás során kiemelésre került az induló Európai Szaktanácsadási Szolgáltatások Adatbázis (Regisztáció itt), amely egy az egész Európára kiterjedő szaktanácsadó- és szaktanácsadó szervezetek címtára, vagyis azoké, akik tudás-szolgáltatást nyújtanak az agrárium szereplői részére. A Projektgazda a NAK, az előadást Jakab Ágnes projektfelelős mutatta be.

                                             

                                                                   i2c várható eredményei (forrás: Jakab Ágnes előadása, NAK)

 

Az előadás-sorozat az i2c jelenleg futó WP2 munkacsomagjának ismertetésével folytatódott, „I2CONNECT projekt WP2 munkacsomag bemutatása” címmel. A Wageningen Economic Research a munkacsomag-felelőse Lakner Dóra kutató előadásában volt hallható a projekt.

A munkacsomag arra vállalkozik, hogy jó gyakorlatokat gyűjtsön Európa-szerte. A szaktanácsadó feladata egy olyan tér megteremtése, amelyben az érintett szereplők képesek és hajlandók az együttműködésre, és a közös megoldások keresésére (co-creation). A projekt ezen fázisában a konkrét cél 300 gyakorlati innovációs eset összegyűjtése, továbbá 40 ilyen gyakorlati eset elemzése, útmutatók kidolgozása ezek megvalósítására.  

                                                                        

                                                 i2c WP2 Munkacsomag folyamatábrája (forrás: Lakner Dóra előadása, Wageningen Egyetem)

 

A kitűzött célok eléréséhez versenyt hirdettek az innováció támogatásának legjobb gyakorlati esetének felkutatására, a tanácsadók körében. Ennek értelmében olyan mezőgazdasági szaktanácsadókat, falugazdászokat, erdészeti szakirányítókat keresnek, akiknek sikertörténetük van, és szívesen megosztanák azt a kutatókkal.  A felhívásban innovatív technológiákat, továbbá inspiráló kezdeményezéseket keresnek, olyanokat, amelyeken keresztül megismerhetők a tanácsadók interaktív innovációban betöltött szerepe i2c célok. A versenyben a tanácsadók meglévő ismeretei és gyakorlati tudása kerül megmérettetésre, kiemelten az úgynevezett többszereplős (multi-actor, vagyis gazdák, kutatók, tanárok/oktatók, stb.) együttműködésekre. A pályázatok benyújtási határideje: 2021. június 30., de a projektben folyamatosan várják az interaktív innovációkat a határidő lejárta után is. (Elérhető itt: interaktív innováció a tanácsadókon keresztül; i2connect Kérdések és útmutató a kitöltéshez gyakorlati esetekben)

 

A harmadik előadásban a Mintagazdaságok szerepe a szaktanácsadásban címmel, a  NEFERTITI

(Európai gazdaságok együttműködése az előnyös kölcsönhatások és az innovációk hatékony elterjesztése érdekében, demonstrációs tevékenyégek által) projekt ismertetése következett. Dr. Vér András a Széchenyi István Egyetem mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara tudományos főmunkatársának prezentációjából megtudhattuk, hogy a NEFERTITI célja egy EU-szintű bemutató/mintagazdasági hálózat létrehozása, a résztvevők közötti tudástranszfer, a peer learning, és az innovációk hatékony elterjesztése a mezőgazdasági szektorban. A létrejött regionális és nemzeti szintű mintagazdasági hálózatok tagjainál a szaktanácsadók aktív közreműködésével bemutatók-, kölcsönös látogatások-, képzések valósulnak meg. Projektgazda a Széchenyi István Egyetem.

 

A szakmai rendezvény a WiseFarmer (Gazdálkodók generációinak összekapcsolása a digitális korban) Erasmus+ projekt bemutatásával folyatódott, amelyet Dr. Papócsi László GAK szaktanácsadási csoportvezetője mutatott be. A projekt célja, hogy összekapcsolja a fiatalabb és az idősebb gazdálkodói generációkat egy olyan program keretében, ami a tudáscsere- és a tanulási lehetőségekhez való hozzáférés mellett támogatást, és folyamatos együttműködést nyújt a kompetenciafejlesztés érdekében, egyrészt a digitális eszközök használatával, másrészt a helyi ismeretekre alapozott, hosszú távon nélkülözhetetlen gazdálkodási gyakorlatok bemutatásával. A projektben a digitális jártassággal fokozottabban rendelkező farmer csoport - jellemzően a fiatalabb generáció, és a termelési tapasztalatokkal bíró, a helyi sajátosságokat jobban ismerő, többnyire az idősebb korcsoportba tartozó gazdák - közösen, a valós élethelyzetekből merített problémamegoldás-orientált feladatok elvégzésével a tanulási folyamatban együttműködve, egymást támogatva vesznek részt, az agrár szaktanácsadók segítő közreműködésével. A célcsoportot elsősorban a kisgazdálkodók és családi gazdaságok képezik. Projektgazda a GAK Oktatási és Üzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

 

A másik Erasmus+ projekt, a RAMONES-PL (Vidéki szaktanácsadási monitoring és értékelési rendszer a precíziós tanulással összekapcsolva) volt, amit szintén Dr. Papócsi László ismertetett. A projekt a mezőgazdasági szaktanácsadási szolgáltatás megerősítése, színvonalának emelése érdekében fejti ki tevékenységét egy olyan monitoring és értékelési rendszer létrehozásán keresztül, amely - az alkalmazott szaktanácsadási ügykezelő információs rendszer használatával - egyidejűleg tudja szolgálni a célzott, személyre szabott „precíziós” szakképzési program kifejlesztését, és egy tanúsítási rendszer kialakítását. Intézményi szinten olyan monitoring és értékelési rendszer kerül kialakításra és gyakorlati bevezetésre, amely nyomon követi a szolgáltatás minden lépését, folyamatosan fejleszti a nyújtásához kapcsolódó tudásbázist, és visszacsatolást biztosít a precíziós tanuláshoz. A rendszer működése révén megvalósuló, ellenőrzött minőségű, szolgáltatáshoz rendelt tanúsítást a piacon védjegyként jeleníti meg, emelve az intézmény és munkatársai elismertségét. Projektgazda és koordinátor a GAK Oktatási és Üzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

 

Az előadások sorát az EURAKNOS  (Európai mezőgazdasági innovációs tudástár kialakítása) és EUREKA (A legjobb mezőgazdasági gyakorlatok Európai Tudástára) testvérprojektek bemutatása követte, Nagy Anikó a NAK vidékfejlesztési szakértője előadásával. Az egymásra épülő két projekt átfogó célja, hogy segítsen hidat építeni a kutatás és a gazdálkodás között. Ennek érdekében szakpolitikai ajánlások és módszertani segédletek születtek és folyamatban van egy nyílt forráskódú online tudástár platform kialakítása, ahol a legújabb kutatási eredmények és jó gyakorlatok lesznek elérhetőek. A platform kialakítása során fontos szempont a könnyű kezelhetőség, a többnyelvűség, és hogy a modern igényekhez való alkalmazkodás. A platform fejlesztése már előrehaladott állapotban van, augusztus-szeptemberben lehet majd elkezdeni tesztelni, melyben számítanak a gazdálkodók és szaktanácsadók aktív közreműködésére. Projektgazda a NAK.

A FairShare projekt (Digitális Agrár Innovációs Tanácsadó eszközök megosztása) elsődleges célja a gazdálkodók felkészítése a digitális korszakra a szaktanácsadók kapacitásfejlesztésén keresztül, lehetővé téve a szaktanácsadók számára a meglévő digitális eszközök elérését, kipróbálását, tanácsadási folyamataikba való bevonását, amelyhez egy Agrár- Digitális Eszköztár kerül kiépítésére. Továbbá a projekt lehetőséget biztosít ún. „élő laboratóriumok” létrehozásához, azaz a digitális eszközök különböző szaktanácsadói és gazdálkodási környezetekben történő teszteléséhez, az adoptációt esetlegesen akadályozó tényezők azonosításához. A projektgazda a NAK. A projektet Pók Zora pályázati szakértő mutatta be.

                                                 

                                                        FairShare projekt, Agrár-Digitális Eszköztár bemutatása (Forrás: Pók Zóra előadása, NAK)

Az online rendezvény kiváló alkalom volt arra, hogy mélyebb betekintést kapjanak a szaktanácsadók a H2020-as és az Erasmus+ projektek aktualitásába, és az ezen projektek által nyújtott lehetőségekbe be tudjanak kapcsolódni.

(Jakab Ágnes, NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei