A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara feladata a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás, ezen kívül gyors, pontos és megbízható információk eljuttatása a gazdálkodókhoz.

Az elmúlt években számos olyan fejlesztés valósult meg a NAK kezdeményezésére, amelyek ezen célokat szolgálják.

 

Az eddigi legnagyobb mértékű, 7600 milliárd forintnyi forrás jut a mezőgazdaságnak és az élelmiszeriparnak 2027-ig.

A Kamara javaslatát figyelembe véve a kormány soha nem látott mennyiségű forrást biztosít az agráriumnak a vidékfejlesztési források nemzeti társfinanszírozásának megemelésével. Ennek eredményeképpen összesen több, mint 7 600 milliárd forint fordítható a hazai agrárium megerősítésére és a vidéki területek versenyképességének javítására a következő programozási időszakban.

További információk: www.nak.hu/tamogatasok

 

Kedvezőbb adózás, kevesebb adminisztráció a családi gazdaságok reformjának köszönhetően.

A NAK által kezdeményezett családi gazdaságokról szóló törvény új, a 21. századi elvárásoknak megfelelő alapokra helyezte a mezőgazdasági működési formákat. A szabályozás eredményeképpen egyszerűbb és minden eddiginél kedvezőbb adózási keretek között folytathatják a családi gazdaságok (őstermelők, őstermelők családi gazdasága, családi mezőgazdasági társaságok) tevékenységüket.

További információk: www.nak.hu/csg

 

Hatékonyan működik a falugazdász hálózat, ami a gazdák megbízható szakmai háttere lett.

A kamara a tagsága magas színvonalú kiszolgálása és naprakész ismeretekkel történő ellátása érdekében mintegy 600 fős országos falugazdász-hálózatot üzemeltet.

Tagságunk magas színvonalú kiszolgálása érdekében végzi munkáját mintegy 600 fős falugazdász-hálózatunk, országszerte 1700 irodában. A falugazdászok közvetlen jelenlétükkel és naprakész információkkal segítik tagjaink tájékozódását, ügyintézését és a rendelkezésre álló támogatások hatékony lehívását is.

Ügyfélszolgálati irodák: https://www.nak.hu/kamara/ugyfelszolgalat-es-falugazdaszok

 

Létrejött a jégkár-mérséklő rendszer, aminek köszönhetően 43%-kal csökkent a jégkár.

A NAK által működtetett országos jégkármérséklő rendszer alkalmazásával 2021-ben is több tízmilliárd forintnyi értéket sikerült megvédenünk.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által üzemeltetett, négy éve működő országos jégkármérséklő rendszer a mezőgazdaság mellett a lakossági, ipari, állami létesítményeket, ingatlanokat és ingóságokat is óvja. A jégesőkárok elleni védekezés Európában egyedüliként Magyarországon zajlik országos szinten, amelynek finanszírozása az Agrárminisztérium segítségével a kárenyhítési alapból történik. Az Országos Jégkármérséklő Rendszer által a jégeső szemcséknek mértékét jelentősen csökkenteni lehet.

További információk: https://www.nak.hu/szolgaltatasok/jeger

 

A gazdák érdekeit képviseljük a földbizottságban. Kiállunk azért, hogy a magyar föld a magyar gazdáké maradjon!

A kamara 2022-ben nyolcadik éve látja már el a földbizottsági feladatokat. A feladatok ellátása során minden esetben a magyar gazdák érdekeit képviseljük, azon dolgozunk, hogy a magyar földet magyar termelők művelhessék!

 

Erősödő élelmiszeripar. Egyre több magyar termék a boltok polcain!

A NAK felhívását követően több országos hálózattal rendelkező élelmiszer-kiskereskedelmi lánc is bejelentést tett az állandó kínálatukban lévő friss sertés-, baromfi- és marhahúsok kizárólagos hazai forrásból származó forgalmazására. A termékek köre folyamatosan bővül, így a friss húsok mellett a tejre és az alapvető tejtermékekre, valamint a tojásra is érkezett vállalás, a hazai termelők és feldolgozók piaci pozíciójának erősítése érdekében.

 

Képviseljük a magyar gazdák érdekeit a teljesíthetetlen Uniós előírásokkal szemben!

A Közös Agrárpolitika reformjáról szóló tárgyalások során az Európai Parlament baloldali liberális és zöld képviselői a gazdák számára teljesíthetetlen követelményeket akartak meghatározni. Az új javaslatok jelentős versenyhátrányt okoztak volna az európai, így a magyar gazdáknak; előnyt biztosítottak volna az unión kívülről származó, ellenőrizetlen élelmiszereknek; veszélyeztették volna a polgárok egészségét; és jelentős élelmiszerár-emelkedést vontak volna maguk után. A NAK és a MAGOSZ felszólította az Európai Parlamentet, hogy ne okozzanak versenyhátrányt az európai gazdáknak, ezzel biztosítsák a magyar gazdák számára is, hogy továbbra is kiváló minőségű élelmiszerek előállításával hozzájáruljanak az európai és a magyar emberek egészséges életéhez.

 

Szerepet vállalunk az öntözésfejlesztésben a vízbiztonság megteremtése érdekében

Az éghajlati szélsőségek súlyosan érintik a hazai élelmiszer-előállítás helyzetét, ahogyan a stratégiai fontosságú ivóvízbázisainkat is. Az agrárágazat vízhiányból származó kára évente átlagosan 30 – 300 milliárd forint, pozitív változás viszont műszaki beavatkozás nélkül nem várható. A vízi infrastruktúrák rendbetételén keresztül elérhető a vízbiztonság, mely közel 1,2 millió hektáron tudja javítani az éghajlati szélsőségekkel szembeni ellenálló képességet, valamint legalább 300 ezer hektáron tudja biztosítani a termelők öntözési vízszükségleti igényeit. A termőterületi öntözésfejlesztést termőhelyspecifikus öntözésfejlesztési projekttervvel lehet a leghatékonyabban ösztönözni, amelyben a NAK a következő években komolyabb szerepet kíván vállalni, annak érdekében, hogy tovább növeljük az öntözött területek nagyságát. Az agrárgazdasági ágazat a kritikus infrastruktúra része, Magyarország létfontosságú rendszereleme, ezért az ágazat rendszereinek biztonságos működése elengedhetetlen, amelynek alapja a vízbiztonság megteremtése.

 

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám