Módosult a Vidékfejlesztési Programban meghirdetett tanyafejlesztési pályázati felhívás.


Módosult a VP6-7.2.1.4-17 kódszámú, Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című pályázati felhívás dokumentációja. Az irányító hatóság felhívta a támogatást igénylők, illetve a kedvezményezettek figyelmét, hogy a felhívás több pontban módosult:
1. A pályázati felhívás ,,4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja" című fejezetében megváltozott a beadhatóság ideje, a támogatási kérelmek benyújtására további 1 évig, 2020 április 3-ig van lehetőség. (Forráskimerülés esetén hamarabb zárhat a felület, melyről az Agrárminisztérium közleményben tájékoztatja az érdeklődőket.)
2. A felhívás ,,7. További információk" című fejezete kiegészült a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségekkel, melyek az alábbiak:
- A támogatást igénylő felelős – az általános adatvédelmi rendelet előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon és annak mellékleteiben feltüntetett további érintettek megfelelő tájékoztatásáról a személyes adataik kezeléséről és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer rendelkezésére bocsátásáról. Az az érintettet előzetesen, egyértelműen szükséges tájékoztatni, valamint hozzájárulását kérni a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető. A leírtakat a helyszíni szemle során ellenőrizhetik, továbbá ezen előírásoknak a projekt megvalósítási szakaszában is meg kell felelni.
- A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) előírásaiból fakadó kötelezettségek a továbbiakban – a támogatói okirat helyett – az ÁSZF-ben kerülnek ismertetésre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek csak tájékoztató jellegűek, nem helyettesítik a módosított felhívás megismerését. A módosított felhívás az alábbi linken keresztül érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-s-vzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei#


(NAK/Hlavács Éva))