REL együttműködés

Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. valamint a Belügyminisztérium (BM) összefogásában 2018. december 4-én zajlott „A szociális szövetkezetek szerepe a helyi fejlesztésben” című rendezvény.


Ennek keretében Hamza Eszter és Rácz Katalin – az AKI Társadalmi Fenntarthatóság Kutatási Osztálya képviselői – bemutatták a FÓKUSZ program keretében végzett, a szociális szövetkezetek körében lezajlott kérdőíves felmérés eredményeit.

A kérdőíves felmérés és az ezzel párhuzamosan elkészült szövetkezeti mélyinterjúk alapján megállapítható, hogy a szövetkezetek nagyobb részt hátrányos helyzetű településeken működnek, ahol a legnagyobb probléma a hátrányos helyzetű, munkaerőpiacról kisodródott emberek nagy száma, alacsony életszínvonala, valamint az életminőséget emelő termékek, lakossági szolgáltatások elérésének nehézségei.

Lehel András Tiborné a BM osztályvezetője (Szociális Szövetkezeti Koordinációs Osztály) köszöntőjében kitért arra, hogy szerencsésnek tartja, hogy a kutatás végigkíséri a teljes programot, így annak nyomon követése, a fejlődési utak áttekintése újabb megállapításokra ad lehetőséget. A cél minden esetben a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, foglalkoztatása, ezzel a munkaerőhiány és a fiatalok vidéki térségekből történő elvándorlásának megszüntetése.

A rendezvény keretében megismerhettük a szociális szövetkezetek típusait, főbb tevékenységeit, értékesítési csatornáit, legfontosabb partnereit, a pénzügyi- és vagyoni helyzetét, dolgozói összetételét és nem utolsó sorban fejlesztési igényeit, a fenntarthatóságuk lehetőségeit, befolyásoló tényezőit. Hiszen az egyik legnagyobb kihívás a szociális szövetkezetek esetében is a hosszú távú működőképesség, a gazdasági, társadalmi fenntarthatóság szervezeti és a makroszintű feltételeinek megteremtése. Természetesen a jó minőségű termék és szolgáltatás, az elkötelezett vezetés és az alkalmazotti hozzáállás mellett nagyon fontos az előállított termékek iránti piaci kereslet megléte.

Megállapították, hogy a Fókusz Program keretében támogatott szociális szövetkezetekben elindult egy erős hagyományokra épülő innováció, amely a szervezetek fenntarthatósága szempontjából kulcsfontosságú, azonban az előállított innovatív termékek, szolgáltatások értékesítését sok esetben nehezíti a piaci kapcsolatok és a termékértékesítéssel kapcsolatos ismeretek hiánya. Felmerültek a szociális szövetkezetek fejlesztési igényei, amelyek a szövetkezetek vidékfejlesztési szerepvállalásának kiteljesedéséhez szükségesek lennének, ezek között szerepelnek: tematikus szaktanácsadás, piacra jutás támogatása, mentorálás, jogi tanácsadás, a tevékenységek szakmai alapjainak tudásmegosztása, együttműködés, a piacra jutást és a tapasztalatátadást egyszerre segítő hálózatépítés.

A Fókusz Programot kiegészítő pályázati lehetőségről – a Fókuszban a piac – itt olvashat.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei