Mezőgazdasági termelés

A mezőgazdasági vízszolgáltatónak/üzemeltetőnek a vonatkozó jogszabály alapján számos kötelezettsége, a vízügyi igazgatóságnak és a vízhasználónak pedig ezzel kapcsolatos feladata van. A legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze.


A mezőgazdasági vízszolgáltató/üzemeltető köteles:
-    üzemeltetési szabályzatot készíteni, amelyet a vízügyi igazgatóság véglegesít;
-    vízszolgáltató műveket a vízjogi üzemeltetési engedély, valamint azok üzemeltetési szabályzata szerint üzemeltetni;
-    a műveket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell tartani, amelyet a vízügyi igazgatóság ellenőriz és szükség esetén, a hiányosságokat a vízügyi hatóság felé jelez;
-    köteles biztosítani, hogy a vízszolgáltatás az éves vízelosztási tervben, valamint a szolgáltatási szerződésben meghatározott helyen, időben, mennyiségben és üzemi vízszinten, a jogszabály alapján elrendelt korlátozásoktól eltekintve, teljesíthető legyen;
-    olyan minőségű vizet szolgáltatni, amilyen a térség vízellátó rendszerében rendelkezésre áll;
-    a vízminőség mérhető jelentős romlása esetén a vízhasználókat és az egyéb érintetteket haladéktalanul értesíteni, akik a további vízelvételezést azonban saját felelősségükre folytathatják;
-    megteremteni a térítésmentes vízbiztosítás lehetőségét a vízszolgáltatási egységre meghatározott hasznosítási idényen kívül a hasznosítható vízkészlet mértékéig azon mezőgazdasági célú tározást biztosító vízhasználók számára, akik költségigény nélkül vállalják a vizek tározását, és továbbadás esetén legfeljebb a vízátadás közvetlen költségének mértékéig terjedő díjat számítanak fel a tényleges vízhasználónak.

A vízügyi igazgatóság feladata: a többcélú és a kettős működésű vízszolgáltató művek üzemeltetése során a vízszolgáltatással, a belvízelvezetéssel és a védekezéssel, valamint a vízkészlet-gazdálkodással járó feladatok együttes ellátásának összehangolásáról a vízügyi igazgatóság gondoskodik.

A vízhasználó feladata: az öntözőtelepek, a rizstelepek, a tógazdaságok, valamint az egyéb vízhasználatok túlfolyó és leeresztésre kerülő vizeinek az állami tulajdonban lévő befogadóig (vízfolyás, belvízcsatorna) történő elvezetése a vízhasználó feladata.

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. Vonatkozó jogszabály: a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet


(NAK/Tasnádi Gabriella)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése