Mezőgazdasági termelés

Tájékoztatása kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó, anyajuhok utáni kiegészítő támogatásról.


A korábbi évekhez hasonlóan 2019-ben is, kiegészítő támogatásként, termeléstől elválasztva, történelmi bázis alapján igénybe vehető a kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh támogatás. A kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh kiegészítő támogatás jogszabályi hátterét az Európai mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet adja.

A kedvezőtlen adottságú területeken nyújtandó, anyajuh utáni kiegészítő támogatás esetén a mezőgazdasági termelő támogatási jogosultsága az egyéni történelmi bázisa alapján kerül meghatározásra, így ez a kiegészítő támogatás csak a termeléshez kötött anyajuhtartás-támogatás megállapításához alapul szolgáló jogosult állatlétszámig vehető igénybe.

A mezőgazdasági termelő az egyéni történelmi bázisa alapján az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról szóló 31/2018. (X. 15.) AM rendeletben, azaz a Mérték rendeletben meghatározott mértékű támogatásra jogosult, melynek összege az 5/2015. (II. 19.) FM rendelet 24. §-a alapján összesen legfeljebb 408 706 200 Ft, történelmi bázis jogosultságonként legfeljebb 2837 Ft.

A támogatási jogcím esetén támogatásra abba az esetben jogosult az ügyfél, ha:
- a tárgyévre vonatkozóan legalább 1 hektár támogatható területtel rendelkezik, és
- a TIR-ben – a TIR-ben feltüntetett, az Eljárási tv. szerinti ügyfél-azonosítójával – állattartóként van nyilvántartva.

A 2019. évre vonatkozó elektronikus kérelmek benyújtását megelőzően javasoljuk, hogy a MÁK honlapján elérhető, a 2019-es támogatási év termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás-támogatás igényléséről szóló 2/2019. (I. 22.) számú MÁK közleményt tekintsék át.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász-hálózatán keresztül segíti a gazdálkodókat a kérelmek benyújtásában.


(NAK / Borovka Zsuzsanna)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei