Mezőgazdasági termelés

Az egységes kérelem beadási időszaka hamarosan zárul. Ennek kapcsán néhány fontos változásra hívjuk fel a figyelmet.


A beadása során 2018-ban 44 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, amelynek benyújtási határideje 2018. május 15. Az eddig benyújtott egységes kérelmet késedelmi szankció nélkül 2 018. május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani.2018. május 16. és június 11. között történő benyújtása esetén a támogatási összeg munkanaponként 1% késedelmi szankció alkalmazásával lehetséges. 2018. június 11-ét követően benyújtott egységes kérelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

Felhívnánk a gazdálkodók figyelmét, hogy az egységes kérelem felületén, de annak nem részeként benyújtott állatalapú közvetlen támogatási kérelmek esetében a már benyújtott támogatási kérelmek 2018. május 15-e után csak szankció mellett módosíthatók!

Lényeges változás, hogy a termeléshez kötött támogatásnál rizs, zöldség, ipari zöldség, ipari olajnövény, szemes fehérje-, szálas fehérjenövények esetében 2018. évtől nem kell beküldeni elektronikus úton a gazdálkodási napló másolatát a Kincstárnak. Vezetni viszont szükséges a napló bizonyos lapjait, de csak helyszíni ellenőrzéskor kell tudni bemutatni a Kincstár részére. Fontos megjegyezni azt is, hogy a támogatás igénybevételének egyik eleme, hogy meghatározott dokumentumokkal (minősített vetőmagcímke, számla, bizonylat) rendelkezni kell és azokat szükséges megőrizni 5 évig.

További változás az előző évekhez képest, hogy a 2018-as évtől cselekvőképtelen kiskorú ügyfél a jogutódlás kivételével a mezőgazdasági támogatási eljárásban nem vehet részt. Ez azt jelenti, hogy a folyamatban lévő ügyekben megítélt támogatási összegeket öröklés útján megkaphatja, azonban új támogatási kérelmet nem nyújthat be.

 


Fontos a jogszerű földhasználat

A kompenzációs kifizetések természeti hátránnyal érintett területeken (THÉT), valamint a Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések (Natura 2000 gyep) vonatkozásában érdemes figyelmet fordítani arra a támogatást igénylőknek, hogy az adott évi kérelemben megjelölt területek tekintetében a támogatás teljes időtartama alatt jogszerű földhasználónak kell minősülnie. Vagyis jogszerű földhasználattal az adott év január 1–december 31. közötti időszakra kell rendelkezni a támogatást igénylőnek.(forrás: NAKlap, 2018. májusi szám)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok