Mezőgazdasági termelés

A fémzárolt vetőmag használatát többek között számlával is lehet igazolni az egységes kérelem beadása során.


Az egységes kérelem keretében igényelhető termeléshez kötött támogatások és a zöldítés esetében a nitrogénmegkötő növényeknél elvárt a minősített/fémzárolt vetőmag/szaporítóanyag megléte. A termeléshez kötött támogatásoknál szükséges igazolni a 9/2015 (III.13) FM rendelet szerint elvárt szaporítóanyag mennyiségi meglétét is, míg a zöldítés vonatkozásában kötelezően alkalmazandó fajlagos mennyiségi kritérium nem rögzített.

Fontos azonban, hogy mindkét esetben a fémzárolt vetőmag használatát többek között számlával is lehet igazolni, azonban saját beszerzés esetén a számlán a támogatást adott évben igénylő gazdálkodó nevének kell szerepelnie. Tehát más nevére szóló számla saját beszerzés esetén a jelenlegi jogszabályok szerint nem elfogadható, még akkor sem, ha időközben a földterület használójának személye változott.

A fémzárolt/minősített szaporítóanyag meglétének igazolása a zöldítés nitrogénmegkötő növényeinek esetében a 2015. március 16. után vetett növényeknél alkalmazandó. Ezen esetben elégséges lehet a címke megléte, vagy ennek hiányában 2018-tól elfogadott a saját névre szóló érvényes, fajra, fajtára, mennyiségre és a tételazonosítóra vonatkozó adatot tartalmazó számla vagy a minősítést igazoló bizonyítvány másolata.

A termeléshez kötött támogatások esetében is saját beszerzés esetén a saját névre szóló számlán szerepelni kell a fajra, fajtára, mennyiségre és a tételazonosítóra vonatkozó adatnak. Ennek hiányában a számlához csatolni kell a minősített szaporítóanyag címkéjét, vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó csomagolást, vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó szállítólevelet, a palánta kísérőokmányát, vagy a vetőmagtétel azonosító adatait tartalmazó minőségi bizonyítványt. Ennek hiányában csatolható még a számlához a számla kiállítója által kiállított olyan cégszerűen aláírt dokumentum, amely tartalmazza a számla számát, kiállításának dátumát, az eladó és a vevő azonosításához szükséges adatokat, valamint a számlán szereplő tételekhez kapcsolódóan a fajra, a fajtára, a mennyiségre és a tételazonosítóra vonatkozó adatokat. Saját előállítás esetén a minősített szaporítóanyag minősítését igazoló bizonyítvány elégséges. Termeltető vagy termelői csoport által történő beszerzés esetére külön szabályok vonatkoznak a 9/2015 (III.13.) FM rendelet szerint.

A termeléshez kötött zöldségnövények esetében ugyanazon minősített szaporítóanyag felhasználása az édeskömény, valamint a vetőmagcélra termesztett vöröshagyma, lilahagyma, fokhagyma, petrezselyem, pasztinák, sárgarépa, feketegyökér esetében a vetés vagy telepítés évét követő évig, rebarbara esetében a vetés vagy telepítés évét követő hét évig, a spárga esetében a vetés vagy telepítés évét követő kilenc évig igazolható.  A termeléshez kötött szálas fehérjenövény támogatás esetében a minősített vetőmag megléte az igénylés évét megelőző évben megvalósult őszi, illetve a tárgyévben megvalósult tavaszi telepítés vagy felülvetés esetén kerül ellenőrzésre.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei