Mezőgazdasági termelés

Az idén kétszer, február 15. és 28., valamint november 2. és 30. között lehet igényelni a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatást. Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet nyújthat be.


Már hatályos az 1/2018. (II. 1.) FM rendelet, melyhez kapcsolódóan megjelent az 5/2018. (II. 5.) számú kincstári közlemény is. A rendelet értelmében az egyéni terveket a meghatározott tevékenységekre a 2017/2018 borpiaci évben 2018. február 15. és február 28. között, a 2018/2019 borpiaci évben 2018. november 2. és 30. között lehet benyújtani postai úton a MÁK Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya részére. A fenti időszakokban benyújtott egyéni tervek elbírálása 2018. május 18-ig, illetve 2019. március 14-ig történik meg. Olyan területekre, melyeken a műveletet az egyéni terv benyújtását megelőzően kezdték meg, egyéni terv nem adható be.

A jóváhagyott egyéni tervben foglaltaknak megfelelően 1 vagy 2 borpiaci év alatt valósítható meg a tevékenység. Ha a kérelmező két egymást követő borpiaci év alatt hajtja végre a telepítést, akkor az első borpiaci évben kell megvalósítani az ültetést. Az első borpiaci évben támberendezés létesítésére támogatás nem igényelhető. A második borpiaci évben kell megvalósítani a teljes körű támberendezés-létesítést, valamint az előző évben nem megeredt vagy elpusztult tövek teljes körű pótlását.

A kifizetési kérelem kizárólag a kincstár által jóváhagyott egyéni tervvel összhangban megvalósított tevékenységre vonatkozóan, annak befejezését követően, de legkésőbb a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci év április 1-je és június 15-e közötti időszakában nyújtható be. A támogatás keretösszege összesen 45 millió EUR a meghirdetett három borpiaci évre (2017/2018, 2018/2019 és 2019/2020 borpiaci évekre), ahol a szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítására a jóváhagyható összeg legfeljebb 10%-a fordítható. Utófinanszírozott támogatásról van szó, amelyet az 1/2018 (II.1.) FM rendelet 1. mellékeltében meghatározott maximálisan elszámolható átalányköltségek alapján lehet igényelni. A támogatás intenzitása a helyszíni szemle alapján igazolt költségtételek esetében: a földrajzi árujelző (OEM vagy OFJ) szerkezetátalakítási tervnek való megfelelés esetén a költségátalányok 50%-a, egyéb esetben a költségátalány 40%-a.

Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet nyújthat be, azonban egy egyéni tervhez több betétlap is csatolható. Egyéni tervet csak a legalább 0,2 ha nagyságú összefüggő területen megvalósított tevékenységekre lehet benyújtani, melyek a fajtaváltás, áttelepítés és szőlőültetvény termesztéstechnológiai módszereinek javítása (új támrendszer kiépítése) lehetnek. A fajtaváltásra és áttelepítésre irányuló egyéni tervek estében a támogatás olyan ültetvények létesítésére vehető igénybe, amelyeket újratelepítési engedély vagy átváltott telepítési engedély felhasználásával hoztak létre (lásd. 9/2017. (III. 6.) FM rendelet 7. § és 8. §-a). Fontos kiemelni, hogy az úgy nevezett új telepítési engedély nem használható fel a szerkezetátalakítási támogatás egyéni tervéhez.

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy a 2015. augusztus 1. és 2015. december 31. közötti időszakban jogtartalékból vásárolt – és engedéllyé váltott –  telepítési jogok („átváltott telepítési engedély”) 2018. július 31.-ig használhatóak fel, így azok időben való felhasználására fokozottan ügyeljenek! Azon borszőlő termelők, akik a hegybírónál kérelmezett 9/2017. (III. 6.) FM rendelet 4. és 5. § szerinti „új telepítési engedéllyel” rendelkeznek (melyek három évig használhatóak fel) a Vidékfejlesztési Program VP2-4.1.3.6-17 sz. pályázati felhívás keretein belül igényelhetnek támogatást.


(NAK/Dr. Sidlovits Diána, Pető Krisztina)

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok