Mezőgazdasági termelés

Július elsejével idén is megkezdődik majd a parlagfűvel fertőzött területek hatósági ellenőrzése, a parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság növényvédelmi bírságot szab ki.

 

A parlagfű egynyári gyomnövény, mely magvainak csírázása 10-20 °C-fokos hőmérsékleten indul meg. A talajművelés során mélyebb rétegekbe került magok akár 30-40 évig is csírázó képesek maradnak, és ha egy újabb talajmozgatás a felszín közelébe hozza őket, akkor növekedésnek indul a növény. A virágpor szóródásának legnagyobb tömege július végén és augusztus hónapban történik meg, ezután kisebb mennyiségben egészen a fagyok beálltáig tart. A virágpor tömegesen termelődik, a szél útján terjed, akár 100 km-es távolságra is képes eljutni. A termés érése október közepe táján kezdődik. A parlagfű utak és vasúti sínek mentén, parlagon hagyott területeken, nem megfelelően gyomirtott, és frissen bolygatott földeken fordul elő. A jól beállt gyepekbe azonban nem hatol be.

A parlagfű nagymértékű felszaporodásának közegészségügyi és gazdaságkárosító hatása számottevő. Hazánkban az összlakosság több mint 20 százalékát érinti a parlagfű-allergia.

Ezúton szeretnénk felhívni minden földtulajdonos figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Ezúton szeretnénk kérni minden földtulajdonost és földhasználót, hogy tegyen eleget a törvényi kötelezettségének, és mentesítse területét. A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a hatóság növényvédelmi bírságot szab ki, amelynek mértéke 15 ezertől 5 millió forintig terjedhet!

A fenti törvényi kötelezettségen túl fontos tudni a területalapon igényelt támogatások esetében a 10/2015 (III.13) FM rendelet értelmében a gyommentesítés – beleértve a veszélyes gyomnövényeket, melyekbe a parlagfű is beletartozik – jogosultsági feltétel, miszerint az a terület, amelyen mezőgazdasági termelés folyik, de nagymértékű, súlyos lágyszárú gyomosodás észlelhető, a vizsgált támogatási évben nem támogatható.

 


Amerikából jött

A parlagfű (Ambrosia Artemisiifolia) közel száz éve található meg Magyarország területén. Az I. világháború idején emberi közvetítéssel Észak-Amerikából jutott el a többi földrészre. A francia kikötőkbe az 1920-as évek elején az Amerikából vásárolt lovakkal és azok takarmányával érkezett. Hazánkba a parlagfű az Osztrák-Magyar Monarchia kikötői felől fertőzött gabonaszállítmányokkal került be. Először Dél-Somogyban találtak rá 1922-ben, ahonnan a kereskedelmi útvonalak mentén terjedt délre, majd észak felé. Robbanásszerű térnyerése 1945 után, a második világháborút követően indult meg.


A nagymértékű, súlyos, lágyszárú gyomosodás

A lágyszárú gyomnövény bármely szomszédos földterületre történő átterjedése, vagy ha a vizsgált parcellán virágzó veszélyes gyom vagy a földterület 50 százalékát meghaladó mértékű lágyszárú gyomnövény található.(NAK)

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok