Mezőgazdasági termelés

A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján 2020. november 4-től veszélyhelyzet van érvényben Magyarországon. A Magyar Államkincstár, mint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatások kifizető ügynöksége egyes helyszíni vizsgálatok végrehajtásától – uniós jogszabályi felhatalmazás híján – a veszélyhelyzet idején sem tud eltekinteni.

 

A Magyar Államkincstár az uniós kötelezettségeinek megfelelően eljárva a vészhelyzet időszakában is végez helyszíni ellenőrzéseket, azonban számos könnyítést is eszközölt a megvalósításukban. Az ellenőr telefonon és ügyfélkapun keresztül is értesíti a kedvezményezetteket a helyszíni vizsgálat időpontjáról, illetve előzetesen is ismertetik a szükséges dokumentumok listáját.

Tekintettel arra, hogy a vészhelyzet ideje alatt nehézségekbe ütközhet a dokumentumok beszerzése, ezért célszerű az elektronikus hitelesítési szolgáltatásokat igénybe venni. Előfordulhat, hogy a nyertes pályázó a betegség vagy a karantén miatt nem tudja teljesíteni az ellenőrzéssel összefüggő hiánypótlást, ebben az esetben lehetőség van azt jelezni a Kincstár felé a rendelkezésre álló határidőn belül. Betegség esetén a hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítés érdekében vis maior bejelentést szükséges benyújtani. Minden esetben mellékeljék az orvosi igazolást, valamint az egyéb alátámasztó dokumentumokat.

Az ellenőrzésekkel kapcsolatos hír teljes egészében elérhető itt.


(Németh Bálint /NAK)Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése