Koronavírus

Áttekintés egyes uniós országok mezőgazdaságának állapotáról.


COPA-COGECA

Pekka Pesonen a COPA-COGECA főtitkára kihangsúlyozta, hogy a tagállamok a határok bezárására irányuló intézkedései – még akkor is, ha ezek az intézkedések nem kifejezetten a kereskedelmet célozzák – egyértelműen befolyásolták az EU egységes piacának működését. Ezt a COPA-COGECA jelezte már a Brexit-folyamatában is, és most a vírushelyzet kapcsán már láthatjuk ennek hatásait. Ki kell emelni, hogy minden olyan korlátozás, amelyet a közegészség vagy az élelmiszerbiztonság nem igazol, nem akadályozhatja az áruk mozgását. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) jelentése szerint nincs ok feltételezni, hogy az élelmiszerek vektorok a betegség terjedésében. Ahol lehetséges, piacirányítási intézkedéseket kér a szervezet, de ezek az EU-intézkedések sokszor nem tudják ellensúlyozni az áruk mozgásának megállítására vonatkozó nemzeti döntéseket.

Sok tagszervezet jelentette a munkaerő-problémáit. Ez lehet az állandó/idénymunkások elérhetősége gazdaságok szintjén, vagy a feldolgozás során, amire ahol a Covid-19 fertőzés megjelent ott a meghozott korlátozások mellett gyakran a fertőzéstől való félelem is hatással volt. Ez problémát jelenthet ott ahol a munkaterület ellátásához egészségügyi, higiéniai feltételeknek megfeleléshez való okmányokkal kell rendelkeznie a munkavállalónak. Az állandó, képesített és idénymunkaerőhöz való hozzáférés ezért kulcsfontosságú.


Dánia

A Dán Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Tanács (DAFC) információi alapján a dán ágazatok, nevezetesen a sertés / tejipar / baromfi / marhahúságazat jelenleg még nem tapasztalták a COVID-19 vírus jelentős negatív hatásait sem az export, sem a belföldi értékesítés szempontjából. Néhány héttel ezelőtt bizonyos területeken - különösen a kínai export területén - érezhetőek voltak késések, fennakadások a kikötőkben lévő csökkent szállítási kapacitás miatt, de úgy tűnik, hogy ez a logisztikai kérdés mostanra megoldódott. A belpiacon az általános tendencia hogy az értékesítés az élelmiszer-szolgáltatási szegmensre és a kiskereskedelmi értékesítésre tolódott át.

A főbb ágazatok kapcsán kiemelik, hogy a jelenlegi helyzetnek még nincs jelentős hatása a mezőgazdasági értékesítésre, amennyiben minden ellátási lánc nyitva marad és biztosított az áruk és a munkaerő szabad mozgása az EU-n belül, valamint a külföldi kereskedelmi partnerekkel. A munkaerő vonatkozásában úgy tűnik, hogy miután a tagállamok karanténintézkedéseket hoztak állampolgáraik számára, a dolgozók csak késve vagy nem tudnak visszatérni Dániába felvenni a munkát. Ez érezhetően munkaerőhiányhoz és ezzel járó termelési veszteségekhez vezethet a dán mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatokban.

Nemcsak az egységes piac jelenlegi működésének korlátai lesznek ugyanakkor negatív hatással, hanem a közeljövő piaci környezettel kapcsolatos bizonytalanságai és annak visszaesése is kedvezőtlen lesz, mivel a gazdasági veszteségek minimalizálása érdekében a vállalatoknak szükségük lehet a munkavállalói létszám és a termelés csökkentésére egyes ágazatokban.

A húskészítmények unión kívüli behozatalát illetően várhatóak fennakadások, itt jelentős csökkenésre számítanak. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor szükséges az alapelvek fenntartása a vámkontingensek (TRQ) meghatározása esetén, mivel így az EU húságazatai számára a vírusveszély okozta fennakadások elhárultával kiegyensúlyozottabb piaci környezet biztosítható, csökkenti annak kockázatát, hogy a húsipar ki lesz téve a megugró behozatal miatti jelentős árcsökkenésnek.

A DAFC hangsúlyozza, hogy a helyzet napról napra gyorsan változik, és ha a COVID-19 vírus okozta helyzet hosszabb ideig fennmarad, az komoly negatív hatásokkal jár, gazdasági válsághoz vezet, mind a termelés, mind a foglalkoztatás szempontjából. Ezért a döntéshozóknak összpontosítaniuk kell a megfelelő keretfeltételek biztosítására a vállalkozások számára minden ágazatban, beleértve a mezőgazdasági ágazatot is. Ilyen lehet a piacok nyitva tartása vagy a munkavállalás megkönnyítése. A döntéshozóknak viszont óvatosnak kell lenniük abban, hogy ebben a kiszolgáltatott időszakban ne vezessenek be olyan politikai intézkedéseket, amelyek ártanak az EU termelőinek, és ezáltal az EU gazdaságának. Ezek lehetnek például azok a környezetvédelmi intézkedések, amelyek negatív hatással vannak a termelőkre.


Spanyolország

A Spanyolországi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szövetkezetek beszámolója alapján az ország vészhelyzeti állapotban van, tehát minden üzlet bezárásra került, de az élelmiszerboltok és gyógyszertárak nyitva tartanak. A portugál és franciaországi határok az emberek számára le vannak zárva, de az áruforgalom továbbra is engedélyezett.

Elmondható, hogy a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban a helyzet jelenleg nagyon ingatag. Sok mezőgazdasági termék iránt a kereslet növekszik, például a gyümölcs- és zöldségfélék, a rizs és az állati termékek stb. De két ágazat nagyon rossz helyzetben van: a virágkertészetek és a borászatok, mert ezen termékek nem elsődleges szükségletek, így keresletük erősen visszaesett. Már most problémák jelentkeztek a harmadik országokba történő exporttal kapcsolatban, sok a bizonytalanság és a szállítási, logisztikai költségek folyamatosan növekednek.

Amit az élelmiszeripari szervezetek kérnek az az, hogy az összes logisztikai és élelmiszerlánc mielőbb megfelelően működjön. Az alapanyagok, például a takarmányok, a növény-egészségügyi termékek stb. szállítását ugyanolyan elengedhetetlennek, gazdaságilag alapvetőnek kell tekinteni, mint az élelmiszer termékek előállításához szükséges szállításokat.

A helyzet kezelésére a spanyol kormány 200 milliárd euró értékű gazdasági intézkedési tervet jelentett be az összes ágazat számára, amely segíti a gazdaságot és a munkahelyek megőrzését.


Görögország

A vírushelyzet következtében egyelőre nincs nagyobb zavar az elsődleges mezőgazdasági szektorok esetén. Ugyanakkor sok a bizonytalanság és félelem a közeljövőre nézve a gazdálkodók között. Az általános kép az ágazattól és a földrajzi területtől függően meglehetősen változatos képet mutat.
Görögország bevételének jelentős forrását a mezőgazdasági termények exportja, a halászat és a turizmus adja. Jelenleg piaci zavarok érezhetőek a halgazdaságokban, a zöldségtermesztésben (különösen Krétán) és az állattenyésztési szektorban; itt különösen érződik, hogy közeleg a húsvét, de a piac szó szerint befagyott. A vágóhidak folyamatosan törlik a megrendeléseket, így komoly értékesítési problémák jelentkeztek a termelőknél.

A görög agrár- és élelmiszeripari export tekintetében hosszabb távon komoly kockázatot jelent a nagy nemzetközi piacokon a kereslet csökkenése és várható átstrukturálódása. Az országot – mint a világ egyik legjelentősebb turisztikai célpontja – igen komolyan érinti a vendégek, így a fogyasztás szinte teljes visszaesése, amely jelentősen csökkenti a zöldségek, szezonális gyümölcsök valamint a mezőgazdasági termékek megrendeléseit, fogyasztását a HORECA (szállodák, éttermek, kávéházak) szektorban és várhatóan erősen csökkenti Görögország GDP-jét.

A mezőgazdasági ágazatot célzó kormányzati intézkedések között itt is megjelenik a termelők kötelezettségeinek lehetőség szerinti csökkentése, így például a társadalombiztosítási járulékfizetési határidők három hónappal történő meghosszabbítása, valamint a vírusveszélyre való tekintettel úgy határozott a kormány, hogy két hétre felfüggeszti az első pillérbe tartozó támogatási kérelmek beadását, mivel a támogatás kedvezményezettjei jelentős számban a veszélyeztetett korosztályhoz tartoznak.


Svédország

Svéd Gazdálkodók Szövetsége (LRF) közlése alapján a koronavírus kapcsán kérték a kormányt, hogy osztályozza, sorolja be az élelmiszerlánc valamennyi vállalkozását prioritásuk alapján és hogy melyek kritikus ágazatok a társadalom működése szempontjából. Hasonlóan más országokra az idény közeledtével egyre nagyobb lenne az élőmunkaerő igény, akik Svédország esetén is jelentős számban külföldről érkeznek. A vírussal kapcsolatos korlátozások befolyásolják ezt a rendelkezésre állást és ezáltal az élelmiszer-előállítási képességét az országnak. Évente idénymunkások ezrei érkeznek Svédországba a betakarítási időszakra, de ebben az évben az utazási korlátozások komoly veszélyt jelentenek a mezőgazdasági termelőknek. A helyzet például várhatóan eper hiányához vezethet.

Szabályozás oldaláról könnyítéseket kérnek a rendeletek hatályának kérdésében, vagy azok szüneteltetését, valamint az előírások betartatása terén, mint például hogy az állatszállítás során hosszabb lehessen a szállítási idő pihenő nélkül, vagy, hogy az értékesítés, vágás nehézségei miatt a telepen tartható állatlétszám növelhető legyen.

Támogatni kívánják a nagyobb foglalkoztatási létszámú munkahelyeket a munkaerő megőrzésében, vagy a kiesők kompenzálásában (ez különösen fontos az állattenyésztés terén). Mentességet és könnyítést kérnek az ökológiai termelésre vonatkozó szabályok vonatkozásában, mivel az alapanyagok elérhetősége bizonytalanná válhat. Ilyenek például az ökológiai gazdálkodásból származó állati termékek, amennyiben a takarmányhiány miatt esetleg nem tarthatóak az előírások.

Első lépések között a kis- és középvállalkozásoknak támogatási csomagot nyújt a kormány, amelyben a bankok részére garanciát vállal az új hitelek hetven százalékára a vírus miatt pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalatok részére nyújtott hiteleikhez. Ideiglenesen csökkentették a társadalombiztosítási járulékokat és bérleti díj támogatást vezettek be a vállalkozások részére.


NAK/Dr. Laczkó András

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei