Környezetgazdálkodás

2017. május 31. és 2019. március 29. között nyújthatók be a támogatási igények Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése című, VP4-8.5.2-17 kódszámú pályázati felhívásra.


A benyújtási időszak alatt az egyes értékelési határnapokig  benyújtott pályázatokat együttesen bírálják el.

A pályázat értékelési határnapjai  következők:
- 2017. július 31.
- 2017. október 31.
- 2018. január 31.
- 2018. április 30.
- 2018. július 31.
- 2018. október 31.
- 2019. január 31.
- 2019. március 29.

A vissza nem térítendő támogatást erdei pihenőhelyek illetve erdei kirándulóhelyek és településkörnyéki kirándulóhelyek kialakításához vagy továbbfejlesztéséhez igényelhetik a jogerősen nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók.

A megvalósítani tervezett beruházás kizárólag akkor támogatható, ha azt az Országos Erdőállomány Adattárban erdőrészletként, vagy bizonyos erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületként (tisztás; kopár; erdei farakodó és készletező hely; erdészeti létesítményhez tartozó terület; erdei vízfolyás, erdei tó; 6 méternél szélesebb nyiladék és tűzpászta; cserjés; erdészeti kutatás céljából létesült és arra használt erdőnek nem minősülő faállomány) nyilvántartott területen valósítják meg.
A támogatást elnyerők a projekt megvalósításának befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett, kötelesek biztosítani a létesítmények térítésmentes látogatását és megfelelő állapotban tartását. Továbbá a létesítmények megközelíthetőségét és környezetének rendezettségét.

A pályázati kérelmek benyújtását segédletek  könnyítik meg. Az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához kiadott felhasználói kézikönyv lépésről-lépésre vezeti végig a pályázókat a kérelem benyújtásában, mindezt megfelelő képernyőképekkel illusztrálva. Az „NGY_tetelek_import_segedlet” nevű excel fájl pedig az építési tételek kérelemben rögzítését egyszerűsíti. Az összes építési tételt az excel táblázatban rögzítve elkészíthető az az ún. „scv” fájl, amelynek importálásával a kérelem benyújtási felületen egyszerre tudja az építési beruházások adatait rögzíteni a pályázó.

Az új segédletek, a pályázati felhívás többi dokumentumával együtt innen tölthető le.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei