Környezetgazdálkodás

Az Agrárminisztérium elfogadta a Talajvédelmi Cselekvési Tervet, melyben a gazdálkodókat segítő stratégiai célok megvalósítása fogalmazódik meg. A terv szellemének kialakításában a NAK is szerepet játszott. A tervben szereplő célok szervesen kapcsolódnak a KAP reformban a talaj védelme érdekében elvárt intézkedésekhez, előírásokhoz.

Hazai, jelenleg világviszonylatban igen jó minőségű talajaink hosszú távú fenntarthatósága érdekében a Talajvédelmi Cselekvési Terv három stratégiai cél elérését tűzte ki, ezek a „hatásos talajvédelem”, a „talajvédelmet megújító tevékenységek” és a „modern alapinfrastruktúra kialakítása”.

Mindezen célkitűzések megfogalmazásának indoka, hogy eredetben jó minőségű talajaink állapota számos tekintetben romló tendenciát mutat, ezért a talajvédelem gyakorlata (beleértve a földhasználókat és a hatóságot egyaránt) megújításra szorul. A fent rögzített stratégiai célok tartalma röviden az alábbiakban foglalható össze:

A „hatásos talajvédelem”

A Gazdálkodói Talajvédelmi Program keretében valósulna majd meg, ahol a talajvédelmi tevékenység középpontjában a gazdálkodó áll. A program a földhasználó gazdálkodási céljaival és területi adottságaival összhangban lévő, az adott területre és gazdaságra speciálisan kialakításra kerülő csomag, amely minden lehetőséget megad a gazdálkodó számára ahhoz, hogy a saját területei megóvásának középpontjában álljon. A stratégiai cél másik pillére, hogy a hatósági talajvédelemi munkában az engedélyező, ellenőrző funkció mellett a kapcsolattartó, ismeretátadó, tanácsadó funkció is erősödjön, a mezőgazdasági termelést folytatók irányába.

A „talajvédelmet megújító tevékenység” a•környezetkímélő, a termőföld minőségromlását megelőző, javító technológiák, módszerek kidolgozását, megosztását foglalja magába. Ehhez megújított kommunikáció és tájékoztatási kampány is szükséges.

A „modern alapinfrastruktúra kialakítása” stratégiai cél egy korszerű technikai és tudásbázis fejlesztését foglalja magában.

A teljes dokumentáció az alábbi linken keresztül érhető el:

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1237425/Talajvedelmi+Cselekvesi+terv.pdf

NAK/Sztahura

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése