Környezetgazdálkodás

A közös agrárpolitika reformjának elhúzódó tárgyalásai miatt a mezőgazdaságitámogatás-politikában átmeneti időszakra kell készülni, így az Agrárminisztérium a VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés pályázat kötelezettségvállalási időszakának egy évvel történő meghosszabbításáról döntött.


Megjelent a VP AKG 2015 pályázati felhívás módosítása! Ennek megfelelően a kedvezményezettek számára lehetőség nyílik a kötelezettségvállalás időszakának 5 évről 6 évre történő meghosszabbítására a támogatásba vont teljes területükre. Ezt a Magyar Államkincstár weboldaláról, ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával lehet kérelmezni, 2020. november 23-tól 2020. december 20-ig. A kérelem benyújtására azok jogosultak, akik részt vesznek a programban. A december 20-i határidő jogvesztő, tehát hiánypótlásnak helye nincs. A nyilatkozat megtételét követően ugyanakkor 2021. január 15-ig lehetőség nyílik bármelyik teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) visszavonására. Fontos az is, hogy ezen visszavonással érintett KET(ek)re kifizetett támogatás nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak. Amennyiben valamely gazdálkodó nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, úgy nem szükséges kérelmet benyújtania.

Számos vállalt kötelezettséget a kötelezettségvállalás első 5 évében kell teljesíteni, azok (pl. középmély-lazítás, trágyázás, képzési kötelezettség) a hosszabbítás évében nem pótolhatóak. Ugyanakkor a talajvizsgálatnál, az agrotechnikai előírásoknál és a zöldugar/méhlegelő-szegély fenntartásánál, valamint a vetésszerkezeti előírásoknál speciális részletszabályokat vezettek be:

- A támogatottnak a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszak eredetileg tervezett 5 évében egyszer, tehát 2020. december 31-ig kell teljesíteni. Abban az esetben azonban, ha az utolsó évre a kötelezettség átadásra kerül sor, úgy az átvevőnek – ha még nem volt képzésen – a kötelezettségátadásra vonatkozó kérelem beadását követő évben kell teljesítenie a képzési kötelezettséget. Kötelezettség átadását 2020. december 31-ig kell elektronikus úton benyújtani a Kincstár weboldalán, ügyfélkapun keresztül.

- Talajvizsgálat: A tervek szerint nem lenne szükséges a kötelezettségvállalási időszak utolsó évére ismételt talajvizsgálatot végeztetnie azon kedvezményezetteknek, akik élnek a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével. Csak akkor szükséges a talajvizsgálat, ha a gazdálkodó nitrátérzékeny területén műtrágyát kíván felhasználni az adott évben.

- A tápanyaggazdálkodási-terv elkészítéséhez elegendő a 2020. december 31-ig érvényes –  vagy azt követő lejáratú, a korábbi években folyamatos – talajvizsgálati eredmény megléte. 2020. december 31-ig azonban a talajvizsgálat folyamatossága előírt; folyamatosság szempontjából a minta leadási ideje számít, nem a laboratóriumi jegyzőkönyv kiállításának dátuma. Tehát a tervezett mentesség csak a 2021. január 1-től lejáró érvényességű vizsgálatokra vonatkozhatna, ha marad a fenti szabályozás.

- A vállalt és a kötelező középmély-lazítás elvégzésére, a zöldtrágyanövény termesztésére, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatására, valamint a növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő-szegély fenntartására vonatkozó előírásokat a kötelezettségvállalási időszak eredeti (első) 5 évében kell teljesíteni. Az ellenőrzésre az 5. év végén kerül sor. A hosszabbítás első évére nincs ilyen kötelezettség tervezve.

- A vetésszerkezeti előírásokat, 100 ha alatti tematikus előíráscsoportba vont terület esetén, a korábbi 5 év átlagában teljesíteni kell. Tehát az utolsó évben a meghatározott – vagy vállalt – vetésszerkezeti arányokat önállóan, adott egy évre vonatkozóan kell betervezni, még az egyéves zöldugart is.

- Szálas pillangósok közé bekerült a keleti kecskeruta is. Fontos továbbá, hogy a növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító bevonása esetén a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítása időtartamára a szerződéseik hatályát is meg kell hosszabbítani. Az egyéb előírásokat – pl. 40 ha táblaméret, forgatás nélküli talajművelés, vagy 5 ha-os tábla, madárodú stb. – továbbra is teljesíteni kell a 6. évben is!

A nyilatkozatok beküldésében keressék falugazdászainkat!

A vonatkozó államkincstári közlemény itt érhető el.

Bővebb összefoglaló itt érhető el.

A pályázat során felmerülő gyakori kérdésekre a válaszok itt érhetők el.


NAK/Sztahura E.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése