Környezetgazdálkodás

A jelenlegi járványügyi helyzetben az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettséget nem napolták el! Az adatszolgáltatás teljesítésében a NAK falugazdász-hálózata továbbra is segíti a gazdálkodókat, azonban nem személyes ügyintézéssel, hanem telefonos vagy e-mailes kapcsolattartással. Kérjük a gazdálkodókat, hogy segítségnyújtás igénylése esetén telefonon keressék falugazdászaikat, illetve a NAK megyei igazgatóságait, akik elmondják a szükséges teendőket a végrehajtás érdekében.


A nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak, valamint az ország egész területén a területi érzékenységtől függetlenül minden állattartónak, aki a magánszemély háztartási igényeit meghaladó mértékben állatot tart*, a naptári évre vonatkozóan (január 1. - december 31.) adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a 9/2015. (III.13) FM rendelet mellékletében szereplő gazdálkodási naplóban, vagy annak adattartalmával megegyező egyéb nyilvántartásban.

A gazdálkodási naplóban szereplő adatok alapján az előző évi, azaz a 2019-es naptári évre vonatkozó adatot kell szolgáltatni a fenti tevékenységet végzőknek 2020. január 1. és 2020. március 31. között.  Az adatszolgáltatást csak elektronikus úton lehet teljesíteni!

Az adatszolgáltatást minden fent említett gazdálkodónak teljesítenie kell még abban az esetben is, ha a trágyázásra vonatkozó sorok nulla értékkel szerepelnek. Fontos, hogy műtrágyázás esetén adott területre vonatkozóan 5 évnél nem régebbi talajvizsgálatra alapozottan, a növény igényének és a talaj ellátottságának megfelelően meghatározott hatóanyagok juttathatók ki az 59/2008 FVM rendelet 3-4. számú mellékletében foglalt maximális értékek figyelembe vételével.

Az adatlap benyújtásához szükséges az ügyfél MVH ügyfélnyilvántartási száma, adóazonosító jele, vagy adószáma, KSH azonosítója, és amennyiben releváns, azaz állattartó teleppel rendelkezik a gazdálkodó úgy a KÜJ (környezetvédelmi ügyfél jel) és a KTJ (környezetvédelmi területi jel) azonosítók. Amennyiben az ügyfél átad vagy átvesz szervestrágyát, úgy tudni kell az átadó vagy átvevő ügyfél MVH ügyfélnyilvántartási számát is.

Adatszolgáltatás hiányában a talajvédelmi hatóság nitrát-adatszolgáltatási bírságot szabhat ki, melynek mértéke a mulasztás, illetve az előírások megszegésének mértékétől függően 10 000-100 000 forint közötti összeg.

A terület nitrátérzékenységéről a 2019. évi egységes kérelméből, vagy a www.mepar.hu oldalon a terület blokkjának tulajdonságai alapján lehet tájékozódni a leggyorsabban.

A szervestrágya keletkezéséhez, felhasználási lehetőségeihez nyújthat segítséget az spreadsheet „ÁTLAGLÉTSZÁM ÉS TRÁGYATÁROLÓ” (55 KB) excel számoló segédlet, mely a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet által meghatározott értékeket veszi alapul.

 


* magánszemély háztartási igényét meghaladó állatlétszám: a vegyes állattartás esetében összesen 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat/ingatlan mértéket egyidejűleg meghaladja;

Az 50/2018. FVM rendelet szerint:
NAK/Sztahura E.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése