Kölcsönös megfeleltetés

A NÉBIH szigorítja a lóútlevél kiállításának egyes feltételeit az élelmiszerlánc-biztonság erősítése érdekében.


Az elmúl években a lóazonosítás, lónyilvántartás területén mind a hazai, mind pedig az uniós jogszabályi rendelkezések többször is módosultak. Ennek célja, hogy a vágóhídi vágásra kerülő, élelmiszerként felhasználni kívánt egyedek kísérő iratai, a lóútlevelek minél nagyobb biztonsággal garantálják azt, hogy minden olyan beavatkozás be lett vezetve az okmány megfelelő rovatába, amely befolyással lehet a belőle készült termék fogyaszthatóságára. A legfontosabb teendője minden szereplőnek, aki érintett a lovak tenyésztésében, tartásában –  legyen akár tartó, tenyésztő, kereskedő, kezelő állatorvos, tréner, versenypálya-tulajdonos, vágóhíd, élelmiszer-feldolgozó üzem – , hogy a rá vonatkozó előírásokat betartsa.

Sajnálatos módon jelentős számú visszaélést követnek el Magyarországon a lóútlevelekkel kapcsolatban. Kezdve azzal, hogy a lóútlevél valójában nem annak a lónak az adataival lett kiállítva, amelyhez az értékesítés során a vevőnek átadni kívánják, folytatva az okmány tartalmának valótlan adatokkal történő átírásával, vagy a bejegyzett tulajdonos nevében kiállított nyilatkozatok, szerződések hamisításával. A NÉBIH minden olyan ügyben feljelentést tesz a nyomozó hatóságoknál, amikor felmerül annak gyanúja, hogy valamilyen visszaélést követtek el a lovat kísérő okmánnyal kapcsolatban. Az eljárások több esetben külföldi hatóságokkal együttműködve folynak, mivel a lovak mozgatása a többi állatfajéhoz képest egyszerűbb és rendszeresebb, valamint az Európai Unió tagállamai kötelesek információkat szolgáltatni egymásnak a szállításokról, ezen túlmenően pedig a lóútlevelet kibocsátó szervezeteknek hozzáférést kell biztosítaniuk a hatóságok és egymás számára a nyilvántartott lovak informatikai rendszerben szereplő alapadataihoz az ellenőrizhetőség érdekében.

A lóútlevelek kibocsátásának rendjében 2018. január 1-től változások lépnek életbe, amelyek az Európai Unió egész területén kötelezően alkalmazandó jogszabály, a 2015/262 EU végrehajtási rendelet 29. cikke és 32. cikke előírásain alapulnak. Ezek előírják, hogy a születéstől számított 12 hónapon belül azonosított, de kiváltott lóútlevéllel nem rendelkező egyedek esetében már csak „másodlat” lóútlevél állítható ki. Abban az esetben, ha az azonosítás és a lóútlevél kiváltása is a csikó 12 hónapos korának betöltését követően történt, egy úgynevezett „helyettesítő okmány” kiállítását írja elő a jogszabály. A jogszabály kizárja annak lehetőségét, hogy az említett két dokumentum bármelyikével rendelkező lovat emberi fogyasztásra történő vágásra értékesíthessék.

A NÉBIH Lóútlevél Iroda –  a nem törzskönyvezett egyedek vonatkozásában, valamint a NÉBIH-et a lóútlevél kiadással megbízó tenyésztőszervezetek által törzskönyvezett egyedek vonatkozásában –  2018. január 1-től kizárólag „másodlat lóútlevelet”, illetve „helyettesítő okmányt” ad ki a határidőn túl történt azonosítás, vagy lóútlevél-kiváltás esetén.

A tenyésztőszervezetek által fenntartott, törzskönyvezett lófajták esetében, tekintettel arra, hogy az adott egyesület a fajtára vonatkozóan lóútlevél kibocsátó szervnek minősül, a jogszabály alapján ugyanez a szabályozás érvényes. A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV.09.) kormányrendelet 5. § (2) bekezdés alapján a fajtafenntartó szervezet, mint lóútlevél kibocsátó szerv felelőssége abban az esetben is teljes körűen fennáll, ha a lóútlevél kiadással más, arra alkalmas szervezetet bízott meg. A 12 hónapos kort meghaladóan azonosított, vagy a 12 hónapost kort követően kiállított lóútlevéllel rendelkező lovak tehát függetlenül attól, hogy törzskönyvi nyilvántartásban szerepelnek, vagy sem, NEM vághatók emberi fogyasztás céljából. Minden kibocsátó szerv köteles betartani ezt az előírást, ellenkező esetben kibocsátószervi státuszának elvesztését kockáztatja.

Alapvető érdeke a lótartóknak, hogy azonosítatlan, jelöletlen, vagy azonosított, de lóútlevéllel nem rendelkező lovaik esetében a szükséges lépéseket minél előbb tegyék meg annak céljából, hogy az állatok a megfelelő okmányokkal rendelkezzenek.

Bővebb információt a NÉBIH honlapján olvashatnak.

 


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok