Kölcsönös megfeleltetés

Az állatalapú támogatások egyik jogosultsági feltétele, hogy az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe (ENAR) történő kötelező adatbejelentések megfelelően teljesüljenek. Gyakori hibák sokszor a hiányos állatorvosi adatközlésből fakadnak.


A kölcsönös megfeleltetés rendszerében alapvető szabály a mezőgazdasági haszonállatok megfelelő azonosítása és nyilvántartása. Ezen előírásokról bővebben a kamara portálján elérhető KM kézikönyv (JFGK 6, JFGK 7, JFGK 8) fejezeteiben olvashatnak. Most arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy számos állatalapú támogatásnak ugyancsak az a jogosultsági feltétele, hogy az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe (ENAR) történő kötelező adatbejelentések megfelelően teljesüljenek. Az alábbiakban ismertetjük a tavalyi év során benyújtott állatalapú kérelmekben a leggyakoribb elutasítást keletkeztető okokat.

Termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatása
·    A kérelmezett állomány esetében nem teljesült a 30%-os ellési arány
·    A kérelmezett állomány esetében az üszők aránya meghaladta a 40%-ot.
·    A birtokon tartási időszak alatt az állományból kikerült egyedeket nem pótolták, vagy a kiesés nem a jogszabályban meghatározottak szerint (igazolt kényszervágás) történt.
·    A kérelmezett állatok vonatkozásában a termékenyítések bejelentése a NÉBIH felé hiányosan, pontatlanul vagy egyáltalán nem történt meg.
·    A kérelemhez nem csatolták a tenyészetek betegségmentességét igazoló állatorvosi igazolást.

Termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatása
·    A kérelemhez nem csatolták az ügyfél tenyészeteire vonatkozó instruktori igazolást.
·    Az ügyfél magasabb kérelmezett létszámot tüntetett fel kérelmében, mint amely az instruktori igazoláson és/vagy az ENAR nyilvántartásában szerepelt.

Termeléshez kötött hízottbika-tartás támogatása
·    A kérelmezett egyedek nőivarúak voltak.
·    A kérelmezett egyed esetében nem teljesült a 2 hónapos birtokon tartási kötelezettség.
·    A kérelemben megjelölt egyedet nem vágták/exportálták, soha nem tartózkodott a kérelmet benyújtó ügyfél tenyészetében.

Tejhasznú tehéntartás támogatási kérelmek leggyakoribb elutasító okai:
·    Nem csatolták a szükséges állatorvosi igazolást az állomány egyes állatbetegségektől való mentességére vonatkozóan, vagy az a tartalma alapján nem volt elfogadható (pl. nem hatósági állatorvos vagy járási főállatorvos írta alá, vagy hiányzott az aláírás).
·    A kérelmezett egyednek nem volt megfelelő a fajtája az ENAR nyilvántartásában (jellemzően az ENAR-ban egyéb húshasznú fajtakódon szereplő, de a valóságban kettőshasznú egyedekre igényeltek támogatást).
·    A kérelmezett egyed 2015. március 31-ig nem ellett, vagy az ellése holtellés volt, melyet a kérelmezőnek az erre rendszeresített nyomtatványon kellett volna igazolnia, de ezt nem tette meg.
·    A kérelmezett egyed a kérelem benyújtásának időpontjában már nem volt a kérelmező tenyészetében.

Míg a megyei körzetbe sorolt tenyészetek esetén a körzeti kapcsolattartó állatorvos végzi a bejelentéseket az adatbázis felé, addig az önálló tenyészeteknél a bejelentés és a marhalevelek kezelése a kijelölt ENAR-felelős feladata.

Fontos megemlíteni, hogy a megyei körzetekben a bejelentésekhez kapcsolódó elutasítások sok esetben nem az állattartó mulasztásából adódnak, hanem a kapcsolattartó állatorvos az, aki késedelmesen vagy hiányosan teljesíti azt. Ezért annak érdekében, hogy, az állattartók a bejelentési kötelezettségüknek meg tudjanak felelni, minden esetben javasolt az ún. „ENAR esemény bejelentése kapcsolattartó állatorvosnak” elnevezésű segédbizonylat használata, melynek egy példányát el kell kérni a kapcsolattartó állatorvostól. A bizonylat használata nem kötelező, de szükség esetén a KM helyszíni ellenőrzése során a tartó ezzel tudja igazolni, hogy időben eleget tett a jogszabályba foglalt kötelezettségének. A bizonylat elérhető a www.enar.hu honlapon.

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok