Kölcsönös megfeleltetés

Az elmúlt években a kölcsönös megfeleltetés ellenőrzése során feltárt megnemfelelési esetek közül az egyik legnagyobb számban előforduló hiba a vetésváltási szabályok be nem tartásához kapcsolódik.


Az őszi-, tavaszi-, vagy másodvetés tervezésekor mindig gondoljanak a kölcsönös megfeleltetés helyes mezőgazdasági és környezeti állapot előírásai között szereplő, a talaj szervesanyag-tartalmának fenntartására vonatkozó vetésváltási szabályokra.
A vetésváltásra vonatkozó előírásokkal kapcsolatban a gazdálkodónak tisztában kell lenniük azzal, hogy a növények maximum hány egymást követő évben termeszthetők ugyanazon a területen, illetve új földterület használatba vétele esetén tudnia kell, hogy mi volt az adott területen utolsóként termesztett növény.

A termesztett növények az alábbi öt csoportba sorolhatók.

A vetésváltási szabályok teljesítése során a másodvetést is figyelembe kell venni, ha az a főnövénnyel megegyező területen valósult meg, és azt a földhasználó az egységes kérelemről szóló rendeletben foglaltak szerint az elektronikus felületen bejelentette a Kincstár felé.
Figyeljenek arra is, hogy a vetésváltásra vonatkozó előírások minden esetben az adott földterületre vonatkoznak, így azokat akkor is be kell tartani, ha a terület földhasználójának személyében változás történik.

 


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok