Kölcsönös megfeleltetés

A Natura 2000 területen gazdálkodók ügyeljenek arra, hogy a Natura földhasználati rendeletben előírt szabályok megsértésének jogkövetkezménye a pályázati felhívásban rögzített mértékű szankció.

 


A korszerűsödésnek és az intenzív gazdálkodás terjedésének negatív következményei a mezőgazdasági gyepterületekre is kedvezőtlen hatással vannak, ami az élőhelyi változatosságot biztosító mezsgyék, szegélyek, bokrosok, belvizes foltok fogyatkozásában valósul meg. Az élőhelyek gyorsabban alakulnak át, mint amilyen ütemben az élővilág ehhez alkalmazkodni tudna. Épp ezért a kölcsönös megfeleltetés keretében a vadon élő állatok és növények védelmére (JFGK 3.) vonatkozó 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 3.,4., 5. paragrafusai szerinti Natura 2000 gyepterületek földhasználati előírásai, a természeti környezet minőségének megőrzését, a vadon élő állatok és növények, valamint a természetes élőhelyek védelmét szolgálja.
Mivel az elmúlt hetek időjárása során, több helyen is jelentős mennyiségű csapadék keletkezett, melynek következtében a belvízzel érintett területek kiterjedése megnövekedett, az imént említett földhasználati előírások közül kiemelve a Natura 2000 gyepterületekről a belvíz elvezetésének tiltását, emlékeztetjük az érintett gazdálkodókat valamennyi előírás betartására.


Azok, akik Natura 2000 területen gazdálkodnak, valamint a kompenzációs támogatás kifizetésében is érdekeltek, ügyeljenek arra, hogy a Natura földhasználati rendeletben előírt szabályok megsértésének jogkövetkezménye a pályázati felhívásban rögzített mértékű szankció. A belvíz gyepterületről történő elvezetését tiltó szabály megsértése esetén például a jogsértéssel érintett mezőgazdasági táblára eső támogatást 40%-kal csökkentve fizetik ki. Ezen felül, ha a további földhasználati előírások közül, több előírás betartása sem teljesül, akkor a vonatkozó jogkövetkezmények összeadódnak, és a büntetés mértéke elérheti a támogatási összeg 100%-át is, azonban azt nem haladhatja meg.
Ne feledjék, hogy az ellenőrző hatóság a helyszíni ellenőrzések alkalmával, az engedélyköteles tevékenységek kapcsán, az engedélyek meglétén, érvényességén, valamint a gazdálkodó által kötelezően vezetendő nyilvántartásokon túl a helyszínen tapasztaltak alapján a Natura 2000 területek földhasználati szabályainak betartását is vizsgálja.
Ezen a térképen tájékoztató jelleggel megtekinthető a védett természeti területek és a Natura 2000 területek elhelyezkedése.

 

(NAK)

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok