Jogszabályi összefoglaló

A 99. számú  Magyar Közlönyben megjelent az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29. ) AM rendelet.


rendelet célja, hogy újraszabályozza a jogrendszer egységének megteremtése érdekében az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 25/2013. (IV. 16.) VM rendeletet. A rendelet lényeges elemét képezik az egységes ingatlan-nyilvántartás változásvezetéséhez kapcsolódó, ingatlanügyi hatósági feladatokra vonatkozó fejezetei. Néhány fontosabb újdonság:
-  a korábbi szabályozáshoz képest lényeges eltérés, hogy papír alapú térképmásolat a Ptk. 5:166. § (2) bekezdésével összhangban csak hitelesített formában adható ki,
- a Fttv. a földmérő számára előírja a tulajdonos, kezelő vagy vagyonkezelő kiértesítését a földmérési munka megkezdése előtt, ennek részletes szabályozása a rendeletben kidolgozásra került,
- a földmérési költségek csökkentése érdekében az új szabályozás már lehetőséget ad arra, hogy bizonyos vázrajz típusok összevonhatók legyenek,
- a telekalakítási eljárások esetén a földrészletek határvonalának változásáról készítendő vázrajokkal kapcsolatos előírások kerültek meghatározásra,
- újraszabályozásra került a földrészlet használati megosztásának szabályai.

A rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.


(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok