Jogszabályi összefoglaló

Az Európai Bizottság október 26-án kihirdetett végrehajtási rendelete módosítja a 152/2009/EK rendeletnek a takarmányok hatósági ellenőrzése során az állati eredetű alkotóelemek meghatározására szolgáló analitikai módszerek megállapításáról szóló VI. mellékletét.


A 152/2009/EK bizottsági rendelet állapítja meg az azon hatósági ellenőrzések támogatásához alkalmazandó vizsgálati módszereket, amelyek a feldolgozott állati fehérjék élelmiszer-termelő állatok takarmányában való felhasználására vonatkozó tilalom végrehajtását célozzák. Ezek közé tartoznak a takarmányok hatósági ellenőrzése során az állati eredetű alkotóelemek meghatározására szolgáló analitikai módszerek, amelyeket az említett rendelet VI. melléklete ismertet, és amelyeket fénymikroszkóppal vagy polimeráz láncreakcióval (PCR) végeznek.

A takarmányokban előforduló állati fehérjéket vizsgáló uniós referencialaboratórium és a tagállamok nemzeti referencialaboratóriumai számára az említett módszer alkalmazását követően nehézségeket okozott az eredmények értelmezése, így a jogi egyértelműség és a jogbiztonság biztosítása, valamint az eltérő értelmezések elkerülése érdekében módosításra került többek között a takarmány-alapanyagokban található állati részecskék kimutatására szolgáló megfigyelési eljárás folyamatábra, az eredmények közlését is részletesebben kell meghatározták, végül kiigazították a berendezések jellemzőit és a minta-előkészítést.

Az említett rendelet részletes ábrái és kiegészítései itt érhetőek el. A rendelet a kihirdetést követő huszadik napon lép hatályba és teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

NAK/Horváth Vivien

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Őstermelői adózás kalkulátor

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei