Jogszabályi összefoglaló

2020. október 28-án került kihirdetésre az Európai Bizottság 2020/1572 számú végrehajtási rendelete, mely módosította a tejtermékek és rovarok Európai Unióba történő beléptetése vonatkozásában engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzékét.


Az (EU) 2017/625 rendeletet egészíti ki az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, melynek 3. cikke szabályokat határoz meg bizonyos állatok és áruk tekintetében, amelyek csak olyan harmadik országból vagy annak régiójából léptethetők be az Unióba, amelyek az adott állatokra vagy árukra vonatkozó jegyzékben szerepelnek. Harmadik országok és harmadik országok régiói csak akkor kaphatnak engedélyt rovarok Unióba való beléptetésére, és csak akkor szerepelhetnek a jegyzékben, ha megfelelő bizonyítékokat és biztosítékokat nyújtanak arra vonatkozóan, hogy megfelelnek az (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkében előírt követelményeknek.

2019. december 4-én Thaiföld benyújtotta az emberi fogyasztásra alkalmas rovarok EU-ba történő exportjára vonatkozó megfelelő kérdőívét a Bizottságnak, értékelés céljából. A Bizottság megítélése szerint 2020. április 6-án Thaiföld elegendő bizonyítékkal és biztosítékokkal szolgált, így felkerülhet a jegyzékbe, melynek (IIIa. melléklet kiegészítése) jelen rendelet tesz eleget.

Fentieken túl egyidejűleg az (EU) 2019/626 végrehajtási rendelet a következőképpen módosul:
10. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„10. cikk
A nyers tej, a kolosztrum, a tejtermékek és a kolosztrumalapú termékek Unióba történő beléptetése tekintetében engedélyezett harmadik országok vagy harmadik országbeli régiók jegyzéke
Emberi fogyasztásra szánt nyers tej, kolosztrum, tejtermékek és kolosztrumalapú termékek szállítmányainak az Unióba történő beléptetése csak akkor engedélyezhető, ha a 605/2010/EU rendelet 2., 3. és 4. cikke értelmében az Unióba történő behozatal tekintetében engedélyezett harmadik országokból vagy harmadik országbeli régiókból származnak.”

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. A kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

NAK/Horváth Vivien

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Őstermelői adózás kalkulátor

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei