Erdőgazdálkodás

2020. november 2-án került megrendezésre az AGFOSY nevű  Erasmus + projekt virtuális záró konferenciája. A rendezvénynek az ELO (European Landowners Organisation, Belgium) adott otthont.


Maga a projekt az agrárerdészet komplex, de rugalmas képzési rendszerének kifejlesztésére összpontosított, melyhez számos esettanulmány és jó agrárerdészeti gyakorlat került összegyűjtésre. A létrehozott ismeretanyag segítséget nyújthat a gazdálkodók számára különféle agrárerdészeti rendszerek gyakorlati megvalósításában.

Több mint 2 év elteltével most befejeződött az Erasmus + projekt. A záró konferencián a résztvevők – mind szakértők, mind gazdálkodók - közreműködésével áttekintették az eredményeket és megvitatták a tanulságokat.

Nézzük kicsit részletesebben, hogy miről is szól az AGFOSY program.

A projekt konzorciumnak hat országból származó, hét partner a tagja:
-    A koordinátori szerepet a Cseh Köztársaság Magángazdálkodási Egyesülete (Association of Private Farming of the Czech Republic) tölti be;
-    Cseh Agrárerdészeti Egyesület (The Czech Association for Agroforestry);
-    Soproni Egyetem Kooperacios Kutatasi Központ Nonprofit Kft. (KKK);
-    Francia Agrárerdészeti Szövetség (Association Francaise D Agroforesterie);
-    Nemzeti Erdészeti Központ (National Forest Centre) - Szlovákia;
-    Európai Földbirtokosok Szervezete (ELO) - Belgium;
-    ON Project – Spanyolország.

A projekt nemzetek közötti megvalósításának a fő oka, hogy az agrárerdészet nagyban hozzájárul az EU KAP céljainak európai szinten történő eléréséhez.

Területileg elsősorban Közép-Európa kontinentális része volt a fókuszban (de Nyugat - és Dél – Európából is bevontak országokat). A program olyan új rendszereket keresett, amelyek segítenek megoldani a „kollektivizálás kelet-európai örökségének” problémáját (nagy mezőgazdaság táblák, fák nélküli tájak stb.). A gazdák gyakorlati példákon keresztül ismerhetik meg a fák mezőgazdasági területekre történő telepítésének előnyeit és módszereit.
Az elsődleges célcsoporthoz azok a gazdák tartoznak, akik új ismereteket és készségeket kívántak szerezni és érdeklődést mutattak egy olyan képzés iránt, amelynek középpontjában az agrárerdészeti rendszerek mezőgazdasági üzemben történő megvalósítása áll. (Az érdeklődés szintje kérdőíves felméréssel lett megállapítva.)
 
A projekt a következő tevékenységekre terjedt ki:

•    Összefoglaló jelentés az agrárerdészeti rendszerek jelenlegi állásáról (O1),
koordinátor: Soproni Egyetem KKK
•    30 esettanulmány (O2),
koordinátor: Cseh Agrárerdészeti Egyesület
•    Módszertan a megfelelő agrárerdészeti gyakorlatok kialakításához (O3)
koordinátor:  Francia Agrárerdészeti Szövetség
•    10 modulból álló tananyag (O4)
koordinátor:  Nemzeti Erdészeti Központ- Szlovákia
•    Rövid oktatófilmek (O5).

A konferencia három fő téma köré épült: az AGFOSY projekt bemutatásával és a főbb következtetések levonásával kezdődött, majd a partnerországok osztották meg tapasztalataikat az adott Outputokkal kapcsolatban, végül a projekt más tevékenységekkel történő összekapcsolásáról volt szó agrárerdészet területén. Természetesen a hozzászólásokra, kérdésekre végig volt lehetőség.

Több magyar prezentációt is hallhattunk, többek közt a Soproni Egyetemről Dr. Vityi Andrea ismertette az agrárerdészet európai helyzetét elemző munkacsoport céljait és eredményét. A munkacsoport fő célja, hogy információkat gyűjtsenek és elemezzenek az agrárerdészet jelenlegi európai helyzetéről, különös tekintettel a projektben résztvevő partnerországokra, valamint, hogy felállítsanak egy olyan gazdálkodói-kutatói –tanácsadói tesztcsoportot, amely részt vesz az elemzésekben és a projekt keretein belül kidolgozandó tananyagok létrehozásában. Előbbi eredménye az ország jelentések alapján összeállított – és a projekt weboldalán már publikált - összefoglaló elemzés.  A munka részeként felmérést végeztek az érdekelt felek közt (6 országban több mint 30 interjú készült), hogy miként lehetne támogatni az agrárerdészeti gyakorlatok alkalmazását, mik a lehetőségek és az akadályok. Ezért a dokumentum nem csupán az agrárerdészet helyzetének naprakész leírása az AGFOSY projektben részt vevő országokban, hanem gyakorlati megközelítések segítségével tükrözi a jövőbeli fejlesztési igényeket és lehetőségeket is.

Csikvári Judit jó gyakorlatként mutatta be a Zsörk Alapítvány munkáját. E természetvédelmi és kulturális tevékenységet folytató Alapítvány azzal az elsődleges céllal jött létre, hogy agrárerdészeti rendszerek (fás legelők és erdőkertek) létrehozásával és fenntartásával hozzájáruljanak Zsörk környékén a helyi hagyományok megőrzéséhez és újjáélesztéséhez, illetve elősegítsék a helytörténeti kutatások létrejöttét.

Az AGFOSY Erasmus + projektről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashatnak az érdeklődők, ahol elérhetők a „végtermékek”, az outputok anyagai: az összefoglalás, az esettanulmányok, a módszertan, a tananyagok és az oktató videók is: https://www.agroforestrysystems.eu/en/

 

(NAK/Dósa Ildikó)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése