Erdőgazdálkodás

A magán erdőgazdálkodás szerveződéseinek és szakirányításának új jogszabályi kereteiről szóló onlinefórum-sorozat utolsó két rendezvényére – két újabbal kiegészülve – az alábbiak szerint, néhány héttel később kerül sor.


Az erdőgazdálkodói együttműködésekről szóló, 2020. október 22-re tervezett rendezvényre a felkért előadó elfoglaltságára tekintettel 2020. november 12-én kerül sor. Az osztatlan közös földtulajdon egyszerűsített felszámolásának további részleteiről szóló, 2020. október 29-re tervezett rendezvényt pedig a 2021. január 1-én hatályba lépő új törvény végrehajtási rendeletének késedelmes megjelenése miatt 2020. december 3-án tartjuk meg.

Időközben felmerült még két fontos téma, amelyről a fórumsorozat keretében indokolt szót ejteni.

2020. októberében a kormány benyújtotta az Országgyűlés részére a családi gazdaságokról szóló törvénytervezetet, amely alapjaiban rendezi át a kisüzemi (őstermelői), illetve a családi szinten szerveződő mező- és erdőgazdálkodást, illetve annak adózását. A törvénytervezet a magánerdők hasznosításának, illetve használatának a korábbi fórumokon ismertetett lehetőségeit közvetlenül nem érinti, de az erdőgazdálkodók által választható szervezeti kereteket (magánszemély, őstermelő, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, erdőbirtokossági társulat, stb.) és a hozzájuk kapcsolódó preferenciákat igen, ami közvetve akár az erdő hasznosításának módjára is kihatással lehet. A családi gazdaságokról szóló törvénytervezetről, vagy a már kihirdetett törvényről szóló tájékoztató fórumra 2020. november 19-én 15 órától kerül sor.

A magán erdőgazdálkodás szerveződési lehetőségeiről szóló, idén megjelent új jogszabályok közvetve befolyásolták a magán erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó tulajdonosi és gazdálkodói adózás egyébként sem túl átgondolt és következetes feltételeit. Az egyébként nem szándékolt változások egy részét az előbb említett törvénytervezet kiigazítja, sőt egyes elavult adózási rendelkezések is frissítésre kerülnek. Erről jó minden érintettnek időben tudni, ezért az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó adózási szabályozásról egy önálló fórum keretében adunk átfogó – az említett változásokat is tartalmazó – tájékoztatást. Az erdőgazdálkodás adózási szabályairól szóló tájékoztató fórumra 2020. november 26-én 15 órától kerül sor.

Az említett tájékoztató fórumokra a pdf rendezvénynaptárban (128 KB) találhatóban foglaltak szerint lehet regisztrálni. A két elhalasztott rendezvényre korábban tett regisztrációt nem szükséges megismételni, az az új rendezvényre is érvényes marad.


(NAK/Szalai K.)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése