Erdőgazdálkodás

A magán-erdőgazdálkodás szerveződéseinek és szakirányításának új jogszabályi kereteiről szóló onlinefórum-sorozat 2020. október 15-i rendezvényén a magán-erdőgazdálkodás versenyképességének növekedési lehetőségeiről, a gazdálkodói szintű koncentráció és integráció szükségességéről, valamint a magánerdészeti vállalkozói hálózat bővülési, fejlődési és fejlesztési lehetőségeiről volt szó.


A magán-erdőgazdálkodás a működő fapiac, illetve a szükséges munkaerő- és alvállalkozói kapacitások megléte esetén az elaprózott tulajdon-, illetve gazdálkodói viszonyokból fakadó nehézségek ellenére akár zökkenőmentesen és még kielégítő hatékonysággal működhet is, ahogy az elmúlt bő két évtizedben megtapasztalhattuk. A szakszerűség tekintetében ugyan felmerültek kockázatok, amit a rendszer az erdészeti szakirányítási igénybevételének kötelező előírásával és egyre következetes számonkérésével igyekezett kezelni.

Az elmúlt két évben fellépő, tartósnak ígérkező fapiaci zavarok, illetve a munkaerőhiány azonban rávilágított arra, hogy a versenyképesség kérdése ebben a szektorban sem kerülhető meg. A versenyképesség első számú feltétele minden esetben a gazdálkodói üzemméret. Az elszigetelten működő kisebb vállalkozások mindig kiszolgáltatottabbak a beszerzés, a termelés és az értékesítés során. Tehát az új „feladvány” a magán-erdőgazdálkodásban: az elaprózott tulajdonviszonyok mellett a gazdálkodói szintű koncentráció megvalósítása.

Osztatlan közös tulajdon esetében az erdővagyon hasznosításának egyik kézenfekvő módja az erdő használatba vagy erdőkezelésbe adása. Lehetőség szerint olyan vállalkozás részére, amely eredményes és egyben szakszerű erdőgazdálkodásra képes. Ez a megoldás sok önálló tulajdonosnak is előnyösebb lehet, mint a néhány hektáros erdőingatlanon felmerülő erdőgazdálkodási feladatokkal való bíbelődés.

A magán-erdőgazdálkodás szerveződéseire és szakirányítására vonatkozó, a korábbi fórumokon bemutatott új szabályozás az erdészeti szakirányítás az erdészeti szakirányító vállalkozásokat, az erdőgazdálkodásban pedig az erdőgazdálkodásra jogosult erdészeti szakirányító vállalkozásokat – nevezzük ezeket együtt egyszerűen magánerdészeti vállalkozásoknak – helyezte előtérbe. Az erdészeti szakirányítás eddig jellemzően magánszemély szakirányítók közreműködésével folyt, a vállalkozási forma csak 2020. július 1-től kötelező. Komplexebb szakmai szolgáltatást végző vállalkozásból pedig jelenleg csak néhány tucat működik az országban, amelyek a nyolcszázezer hektárnyi magánerdőben felmerülő erdőgazdálkodói és szakmai szolgáltatási igényeket nem képesek ellátni. Sok új magánerdészeti vállalkozásra és azok gazdasági helyzetének mielőbbi megszilárdulására van tehát szükség. Ellenkező esetben a magán-erdőgazdálkodás következő években várható jelentős átrendeződésének (pl. osztatlan közös tulajdon felszámolása, megbízási jogviszony kivezetése) az eredménye a rendezetlen magánerdők nagyarányú megnövekedése lehet.

A fórum keretében azokat a lehetőségeket ismertették a szervezők, amelyek motiválhatják az új vállalkozások indulását, illetve biztosíthatják a magánerdészeti vállalkozások stabil működését. Ezen a téren a feladatok nagyobb része nyilvánvalóan a vállalkozásokra hárul majd, de a folyamatot az állam, a NAK és a szakmai szervezetek is több módon – például támogatáspolitikai eszközökkel – elő tudják segíteni. A fórumon ezekről a lehetőségekről is szó volt. A szakmai szolgáltatási, illetve támogatási területről, az erdészeti szaktanácsadásról és annak támogatásáról pedig egy rövid tájékoztató előadás is elhangzott. A fórumot a szervezők igyekeztek úgy megszervezni, hogy az érintettek a szükségleteiket, az Agrárminisztérium képviselői pedig a lehetőségeket kellő hitelességgel ismertethessék egymással. A felek szerény jelenlétéből és aktivitásából, illetve távolmaradásából azonban úgy tűnik, ez még egy hosszabb egyeztetési folyamatot igényel majd.

A tájékoztató fórumokról készült videófelvételek és előadásanyagok a pdf rendezvénynaptárból (128 KB) érhetőek el. A soron következő, 2020. október 22-én 15.00 órától kezdődő fórumon az erdőgazdálkodói együttműködési lehetőségekről lesz szó. (A fórumra a rendezvénynaptárban foglaltak szerint lehet regisztrálni.) Ez a téma tulajdonképpen szerves összefüggésben áll a korábbival, hiszen az erdőgazdálkodói együttműködések lényege ugyancsak abban van, hogy a résztvevők gazdasági stabilitása és versenyképessége az együttműködésekkel magvalósított közös szolgáltatások révén tovább erősödjön. A termelői csoportok, termelői szervezetek, valamint szakmaközi szervezetek keretében megvalósított együttműködéseket ösztönző uniós támogatási lehetőségek így közvetve ugyancsak az erdőgazdálkodók, illetve magánerdészeti vállalkozások helyzetének a javítását szolgálhatják.


(NAK/Szalai Károly)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése