Erdőgazdálkodás

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. erdészeti hitelprogramot indított 15 milliárd Ft-os keretösszeggel.


A Program célja a VP5-8.1.1-16. kódszámú „Erdősítés támogatása”, illetve a VP5-8.4.1.-16. kódszámú, „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” felhívások keretében támogatható tevékenységek előfinanszírozása.

A hitel felvételére devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdasági társaság, szövetkezet, erdőbirtokossági társulat, egyéni cég, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó, valamint helyi önkormányzat jogosult, akik rendelkeznek:
-    erdősítés támogatása felhívás esetén támogatói okirattal,
-    erdőkár-helyreállítást segítő pályázati támogatás esetén benyújtott támogatási (kifizetési) kérelemmel.

Az MFB Zrt. ezzel piaci rést azonosított olyan - a fenti kritériumoknak megfelelő - erdészettel foglalkozó ügyfelek finanszírozásában, akik nem rendelkeznek elegendő pénzforrással az előfinanszírozáshoz, ezért szükségük van a támogatás megelőlegezésére. Így növelve a földhasználó hitelfelvevők versenyképességét és szolgáltatásfejlesztésének javítását, valamint megteremtését.

A hitelösszeg minimum 5.000.000 Ft, maximum 100.000.000 Ft ügyletenként és ügyfelenként és legfeljebb 3 és fél évre, de legalább 6 hónapos futamidővel igényelhető.

Fontos, hogy csak olyanok nyújthatnak be hitelkérelmet, akiket a kereskedelmi bankok nem finanszíroznak és erről két elutasító nyilatkozatot is benyújtanak az MFB Zrt-hez.

A saját forrás mértékét a beruházás nettó bekerülési értékének minimum 20 %-ában határozták meg. A tőketörlesztés a futamidő végén egy összegben, a kamatfizetés pedig havonta esedékes.

A hitelkérelem benyújtásának időszaka 2020. március 5-től 2021. december 30-ig tart. A program keretében utoljára 2024. június 30-ig lehet kölcsönszerződés alapján a hitelfelvevőnek kifizetést teljesíteni.

A program részletes dokumentációi itt érhetők el.

Az „Erdősítés támogatása” felhívás teljes szövege itt, „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című felhívás itt olvasható.


NAK/Dósa Ildikó

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése