Erdőgazdálkodás

Erdőgazdálkodók figyelem! 2020. március 17-én a Széchenyi 2020 honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult a VP5-8.4.1.-16 kódszámú „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című felhívás dokumentációja.Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítás részleteit.

I.    A fogalomtárban (1. számú melléklet) kiegészült a természeti katasztrófa definíciója: most már nem csak a hó, jég, szél, talajvízszint változása, légszennyezés, belvíz, fagy, aszály, tűz, illetve árvíz - mint abiotikus károsító tényezők - általi, hanem a növényi, állati vagy fertőzést okozó egyéb szervezetek - mint biotikus tényezők - által okozott erdőkárok is természeti katasztrófának minősülnek. Ezzel összhangban pedig a biotikus károsítások által okozott erdőkárok helyreállításai is támogathatóvá válik.

II.  Kiegészült a felhívás a „Nem támogatható tevékenységek” fejezettel, amelyben foglaltak értelmében nem igényelhető támogatás:
•    tőrevágással, sarjaztatással történő erdő-helyreállításra,
•    karácsonyfatelepre, díszítőgallytelepre,
•    fás szárú energetikai célú ültetvényre
•    15 évnél rövidebb vágáskorú faállományra,
•    az árvíz által az Erdőrendezési útmutató szerinti, „nagyon mély és mély fekvési besorolású ártéren” keletkezett kár után,
•    a Magyar Állam tulajdonában, a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő lő-, és gyakorlótér területére,
•    vadállomány által okozott károsítás helyreállítására,
•    az erdőt veszélyeztető tevékenység által okozott károsítás helyreállítására,
•    az erdő talaját veszélyeztető tevékenység által okozott károsítás helyreállítására.
 

Továbbá nem nyújtható támogatás:
•    az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások által lefedett területen folytatott, mezőgazdasági vonatkozású tevékenységre,
•    káresemény miatt bekövetkezett bevételkiesés ellentételezésére,
•    a fizikailag már befejezettnek minősülő projektekre.


III.    A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeget a korábbi 6,28 milliárd Ft-ról 2,97 milliárd Ft-ra módosították.

IV.    Átvezetésre kerültek a támogatói intézményrendszerben bekövetkezett változások:
A minisztériumok közötti jogutódlás következtében a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága az Agrárminisztérium Vidékfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága (korábban: Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága).

V.    A felhívással összhangban módosult a támogatói okirat is.

A módosított pályázati dokumentáció itt található.

 

(NAK/Dósa Ildikó)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése