Élelmiszer-feldolgozás

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapján június 30-ig teljesítenie kell a megfogalmazott követelményeket a nagyvállalatoknak. Amennyiben kötelezettségeiket nem teljesítik a megadott határidőre, akár 1 000 000 Ft-os bírságot is szabhat ki rájuk a MEKH.


A törvény előírja, hogy azon nagyvállalatoknak, melyeknek a tárgyévet megelőző három évben mért energiafelhasználásának átlaga eléri a meghatározott értéket (400 000 kWh villamos energiát, 100 000 köbméter földgázt vagy 3 400 GJ hőmennyiséget), tőle független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie.
A nagyvállalatoknak energetikai auditálást kell végeztetnie négy évente, amelyből az első audit határideje „az első nagyvállalati regisztrációs kötelezettséget követő év június 30. napja, függetlenül a regisztráció tényleges megtörténtétől”.

Az említett regisztrációt minden év június 30-ig el kell végezni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) portálján. Emellett, 100 000 Ft regisztrációs díj fizetésére is kötelezett a vállalat, illetve az éves energiafogyasztási adataik megadására.
Amennyiben kötelezettségeiket nem teljesítik a megadott határidőre, akár 1 000 000 Ft-os bírságot is szabhat ki rájuk a MEKH.

A kötelező audit elvégeztetése alól azok a nagyvállalatok mentesülnek, melyek „az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtetnek”, ez esetben a tanúsítvány elküldésére kötelezettek. Abban az esetben sem szükséges az audit, amennyiben a vállalat egy vállalatcsoport tagja, amelynek tanúsítványa vonatkozik az adott vállaltra is.

A törvény átmeneti rendelkezései közt az is olvasható, hogy a MEKH 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot sem az elmulasztott auditálás, sem az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmaradása miatt.
A regisztráció és a szakreferens igénybevételének bejelentése is ügyfélkapun keresztül oldható meg.

További információkat és a szükséges nyomtatványokat a MEKH honlapján találják meg: http://www.mekh.hu/

 

(NAK)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

 

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok