Duális képzés

A 2014-es évben a bevezető (nyilvántartásba vételt megelőző) ellenőrzések száma összesen 934, míg tanév közbeni ellenőrzést 598 képzőhelyen végeztünk.

A bevezető ellenőrzések magas száma – tekintettel arra, hogy a nyilvántartásba vétel kérelemre induló eljárás – egyben alátámasztja azt az évek óta megfigyelt jelenséget, hogy túl nagy a képzést végző gazdálkodók körében a fluktuáció. Az évközi ellenőrzések alá vont képzőhelyek mintegy fele csak az adott évben kezdte meg a gyakorlati képzést, tehát nincs még tapasztalata, gyakorlata. A kamara ezt látja a duális képzés megerősítésének a legsúlyosabb kérdésének az agráriumban.

  pdf 1 számú táblázat Nyilvántartásba vétel előtti bevezető ellenőrzések száma 2014 ben (128 KB)

 A köztes ellenőrzések megyénkénti megoszlását mutatja a következő táblázat. 

  pdf 2 számú táblázat Ellenőrzött képzést folytató képzőhelyek száma 2014 ben (133 KB)

Az elvégzett köztes ellenőrzések részletes, statisztikailag feldolgozott adatait elektronikus dokumentum formájában összegeztük.

Sajnos már látjuk, hogy a jogszabályi változások ellenére a gyakorlati oktatók végzettsége, pedagógiai felkészültsége nem megfelelő, a mestervizsgával, vagy pedagógiai végzettséggel rendelkezők aránya még mindig alacsony (az oktatók kevesebb mint 25 %-a).

  pdf 3 számú táblázat Ellenőrzött képzőhelyek oktatók végzettsége 2014 ben (127 KB)

De hasonlóan állandósult a gyakorlati képzéssel foglalkozó gazdálkodó szervezetek összetétele abból a szempontból, hogy folyamatosan magas a rövid ideje képzéssel foglalkozók aránya, amely nagy fluktuációra utal.

  pdf 4 számú táblázat Ellenőrzött képzőhelyek megoszlása a képzési tapasztalat szerint 2014 ben (116 KB)

Itt a kívánatos trend természetesen az lenne, ha minél jobban nőne a tapasztalattal rendelkező képzőhelyek száma.

A tapasztalatokat összegezve elmondható, hogy a gyakorlóhelyek ellenőrzése nagymértékben segítette a gyakorlati oktatás feltétel rendszerének megbízhatóbbá tételét.

A tanulószerződések, együttműködési megállapodások zöme új, ugyanakkor a jogszabály szerinti nyilvántartás vezetése, a módosítások, megszüntetések kezelése is jelentős feladatokat ad. Az eddigi tendencia megfordult, és jellemzően a tanulószerződések dominálnak mindkét agrárágazatban (mg. és élelmiszeripar) szemben a korábbi évek adataival.

Az FM fenntartású iskolák körében előzetesen végrehajtott felmérés alapján az év végéig a tanulószerződések számának emelkedését vártuk, azonban az NGM és az FM egyeztetéseinek eredményeként a szaktárca nem kötött a 2014/2015-ös tanév I. félévében új tanulószerződéseket. Így 2014. decemberében az összes hatályos szerződésből 1048 tanulószerződés kapcsolódik a termelői tevékenységet is folytató tangazdaságokhoz.

Szükséges tovább folytatni a gazdálkodó szervezetek körében végzett tájékoztató tevékenységet is, hogy a tanulószerződést kötő gazdálkodó szervezetek körét tovább lehessen bővíteni. A nyilvántartási rendszerben 2193 gazdálkodót regisztráltunk, melyből csak 843 rendelkezett év végén hatályos tanulószerződéssel és ebből 770 volt gazdálkodó szervezet. Az összes gyakorlati képzőhelyek száma elérte a 4980-at, ugyanakkor ennek mintegy 40%-ában foglalkoznak csak gyakorlati képzéssel.
A grafikonokból látható, hogy a gondozott tanulószerződések száma 2014-ben meghaladta a 4100-at. A növekedés részben annak is köszönhető, hogy az élelmiszeripar szakmacsoportba tartozó szakképesítések esetén az újonnan megkötött tanulószerződéseket már a NAK jegyezte ellen és vette nyilvántartásba. Az év során létrejött 1035 együttműködési megállapodás keretében pedig – augusztus hónapot kivéve – 660 és 950 között változott a tanulók száma.

A következő grafikonok a tanulószerződések és együttműködési megállapodások alakulását és eloszlását mutatja.

  pdf Tanulószerződések és Együttműködési megállapodások megoszlása 2014 (427 KB)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

Földbizottsági meghívók

Telekommunikáció

Őstermelői adatok lekérdezése

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok