Környezetgazdálkodás

Meghosszabbították a „Tanyák háztartási léptékű villamosenergia- és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” (VP6-7.2.1.4-17) pályázat benyújtási határidejét.


Szakaszos bírálati rendszerben, meghosszabbított határidővel, 2021. április 6-ig folyamatosan nyújtható be pályázat a „Tanyák háztartási léptékű villamosenergia- és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című, VP6-7.2.1.4-17 azonosító számú felhívásra. A pályázat tartalmát tekintve a korábbiakhoz képest nem változott.  A pályázat keretében háztartási villamosenergia-, ivóvíz-, csatornarendszer kiépítésére vagy meglévő ilyen rendszerek rekonstrukciójára lehet támogatást igényelni. A pályázati forrást kizárólag tanyás térségekben lehet igénybe venni.

A pályázatot lakcímkártyával igazolható módon, életvitelszerűen tanyán élő magánszemély adhatja be, amennyiben a tanya saját maga vagy közeli hozzátartozója tulajdonában áll (pályázat 1. célterülete). Ezen kívül beadhatják még a pályázatot tanyás térségben található önkormányzatok (pályázat 2. célterülete).

Magánszemély maximum 6,2 millió Ft-ra pályázhat, 95%-os támogatási intenzitás mellett. Önkormányzat maximum 50 millió Ft-ra pályázhat, 85-95% támogatási intenzitás mellett (attól függően, hogy milyen a település besorolása hátrányosság szempontjából). Ugyanakkor az igénybe vehető támogatásra tanyánként és közműtípusonként felső korlát vonatkozik (2-4 millió Ft).

Az elszámolható költségek körébe tárgyieszköz- és immateriáliseszköz-beszerzés, -előkészítés, ingatlanvásárlás, terület-előkészítés és -építés, valamint hálózati csatlakozási díj tartozik. Az egyes elszámolható költségnemek maximálva vannak, az építés nem haladhatja meg az összköltség 15%-t, ingatlanvásárlás az összköltség 2%-t, az előkészítés és immateriális javak költsége pedig együttesen az összköltség 5%-t.

A projekt megvalósítására a támogatási okirat hatálybalépését követően 36 hónap áll rendelkezésre, ugyanakkor legkésőbb 2023. június 30.-ig lehet záró elszámolást benyújtani. A pályázókra 5 éves fenntartási kötelezettség vonatkozik. A támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton, az Államkincstár oldalán keresztül nyújtható be.

A cikkben közölt információk csak tájékoztató jellegűek, a felsorolt pályázati feltételek nem teljeskörűek. A pályázati kiírás részleteit itt érhetik el.


NAK/ Nagy Anikó

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei