Sajtóközlemények

Magyarországon idén 3400 hektáron 6171 tonna dohányra szerződtek a termelők. A terméskilátások nem rosszak, ha az időjárás engedi betakarítani a teljes mennyiséget, akár a szerződött felett is lehet a termés mennyisége. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is hangsúlyozza az ágazat fontosságát, hiszen a dohánytermelés mintegy 10-12 ezer embernek ad munkát, alapvetően hátrányos helyzetű térségekben.

A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetsége szoros együttműködésben dolgozik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával; szeptember 8-án, Ófehértón tartottak dohánytermesztési nyílt napot, ami a kamara Dohány – Dohánytermék osztályának ülése is volt.

A két szervezet az Európai Unió 2020 utáni Közös Agrárpolitikájának kidolgozása során lobbizik a dohánytermelés újbóli uniós támogatásáért is. Ilyen források 2014-ig segítették a dohánytermelőket, azóta alapvetően csak nemzeti forrásokból adható erre támogatás. A magyar kormány élt ezzel a lehetőségével, így tízezernél több munkavállaló helye vált biztossá, főleg az átlagnál kedvezőtlenebb munkaerő-piaci helyzetű Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A sok évtizedes negatív tapasztalattal szemben a támogatás mértéke például idénre már 2016 októberében ismert volt, ahogy a következő három évre vonatkozó tervekről is kaptak már tájékoztatást a gazdálkodók. Ez a kiszámíthatóság tervezhetőséget, stabilitást adhat a nagy élőmunkaerő-igényű ágazatnak, a foglalkoztatásnak.

Az 1970-80-as években – jelentősen más piaci körülmények között – mintegy 27-28 ezer hektáron termeltek dohányt hazánkban, az utóbbi években folyamatosan csökkent a termőterület. Bár hosszú távú következtetéseket nem lehet még levonni, de örvendetes, hogy 2016-hoz képest 2017-ben – ha minimális 20 hektárral is – nőtt a termőterület. A palánták kiültetését követő korai kisebb jég- és viharkárok után idén kedvező volt az időjárás a dohánynak, összességében jónak mondható a termés. A betakarítás július közepén kezdődött és október elejéig tart majd.

Az ágazatban foglalkoztatottak 90 százaléka szakképzettség nélküli, 70 százalékuk nő. Örömteli, hogy a termeltető cégek biztos piaci lehetőségekről beszéltek az ófehértói rendezvényen.

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.

Zöld szám: +36 80 900 365

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Adószám: 18399257-1-43

 

Földbizottsági meghívók

Őstermelői adatok lekérdezése

 

Ügyfélszolgálati irodák és falugazdászok